In één ruk van 
Goes naar Gent

In regio Zuidwest-Nederland
7

Medio 2019 is Zeeland op de route van Goes naar Gent een indrukwekkend verkeersknooppunt rijker. Het vroegere kruispunt bij Nieuwdorp is dan definitief vervangen door drie viaducten, waarop het verkeer vlot en veilig kan doorstromen

Wat verloren staat op het bouwterrein een verkeerslicht dat al lang buiten gebruik is. Een tastbare herinnering aan het kruispunt dat automobilisten vroeger moesten passeren als ze aan de Zuid-Bevelandse kant naar de Westerscheldetunnel reden. Het kruispunt zelf is verdwenen, een eindje verderop ligt een rotonde. Maar die is tijdelijk, want op de plek van het oude kruispunt wordt hard gewerkt aan de realisering van drie viaducten: knooppunt Sloeweg. Het idee achter dit ambitieuze Zeeuwse project is eenvoudig: weggebruikers moeten straks via een ononderbroken autoweg (N62) met dubbele rijbaan vanaf de snelweg A58 bij Goes naar het Belgische achterland kunnen rijden. Een streven van de Provincie Zeeland waarvan uiteindelijk niet alleen de bereikbaarheid en de economie van het gewest, maar ook de leefbaarheid zal profiteren.

En dus moest het kruispunt Sloeweg (N62)-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg wijken voor een modern verkeersknooppunt waarop het verkeer goed kan opschieten; de nieuwe kruisingen worden immers ongelijkvloers.

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt Tractaatweg BV in samenwerking met aannemer Boskalis aan knooppunt Sloeweg. De Tractaatweg BV is oorspronkelijk opgericht voor de werkzaamheden aan de andere kant van de tunnel in Zeeuws-Vlaanderen: de verbreding van de Tractaatweg -ook onderdeel van de N62 - tussen Terneuzen en het Belgische Zelzate.

Vandaag hebben de werkers van Boskalis op een van de viaducten een 1,10 meter dikke laag beton gestort, in totaal 410 kuub. Een werkman wijst lachend naar het verdwaalde verkeerslicht. „Een aandenken aan de gouwe ouwe tijd van de files.”

Het Sloewegproject, waar de bouw van het verkeersplein onderdeel van is, heeft de Zeeuwse provinciebestuurders nogal wat hoofdbrekens gekost. De Sloeweg ten zuiden van de snelweg A58 moest worden verbreed, maar daarbij was aanvankelijk sprake van forse kostenoverschrijdingen. Een gedeputeerde ruimde het veld. De bouw van het knooppunt blijft echter tot nu toe ruim binnen het budget en zal naar verwachting op tijd klaar zijn. Rond de zomervakantie in 2019 gaat het open voor het verkeer en eind volgend jaar moet de aankleding afgerond zijn.

„Het is een project waarop wij als Zeeuwen best trots mogen zijn”, vertelt de Zeeuwse gedeputeerde van Mobiliteit, Harry van der Maas (SGP). „Maar de aanleg is vooral ook heel belangrijk voor de verdere ontsluiting van onze provincie richting Randstad en Belgische steden.”

General manager Thijs Gilde van de Tractaatweg BV wijst erop dat het knooppunt goed wordt ingepast in het karakteristieke Zeeuwse landschap. „Het ligt hoog en dan is het natuurlijk extra belangrijk dat het mooi aansluit op de omgeving.”

Drie Klauwen

Het knooppunt krijgt de naam Drie Klauwen, een verwijzing naar de naam van een monumentale boerderij, die er in de zeventiende eeuw lag, bewoond door de familie Remijn. De naam is zeer toepasselijk voor het knooppunt waar drie belangrijke wegen in elkaar grijpen. Over de drie viaducten gaat straks verkeer naar en van Goes (A58), Middelburg en Terneuzen/België via de tunnel.

De aanleg van Drie Klauwen kost in totaal 20,1 miljoen euro. De kosten blijven mede binnen de perken door het gebruik van bodemas als ophoogmateriaal onder het wegdek. Bodemas is een reststof uit vuilverbranding. Wie in plaats van zand dat materiaal toepast, betaalt daar niets voor en krijgt zelfs geld toe, leggen Van der Maas en Gilde uit, omdat dan sprake is van veilig hergebruik van een restproduct. Van der Maas: „De bodemas is als een soort loempia ingepakt in onverwoestbare folie om bodemverontreiniging te voorkomen.”

Vlot en veilig van Goes naar Gent, langzaam maar zeker komt de verwezenlijking van die droom dichterbij. Eind oktober werd al de verbrede Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate officieel opengesteld voor het verkeer. De enige hindernis die automobilisten straks op het traject tegenkomen, is de noodzakelijke stop bij het loket van de Westerscheldetunnel om een kaartje te kopen. Die blijft voorlopig nog een toltunnel. Alleen bezitters van een elektronisch abonnement kunnen zo doorrijden.

Meer informatie: www.sloeweg.nl.