„Het buitengebied verrommelt”

In de regio Midden-Nederland
5

Het gebied tussen Veluwe en IJsselmeer bij Harderwijk verrommelt, vindt de gemeente. Tijd voor actie.

Eindeloze graslanden, her en der onderbroken door plukjes bos. In een notendop ziet het open gebied rond Hierden er zo uit. Deze Hierdense Enk is er in de loop van de tijd zo uit komen te zien. Op de grens van de zandgronden van de Veluwe en de vruchtbare klei aan de boorden van de Zuiderzee was het goed boeren.

Het gebruik van de gronden in de Hierdense Enk begon te veranderen na het afsluiten van de Zuiderzee. Vissers stapten massaal over op de eenden- en kalverhouderij, vooral in dit gebied. Na ruilverkavelingen werden de akkers groter. Het gebied werd een grote open ruimte die nu door het gemeentebestuur van Harderwijk wordt gekoesterd.

Burgemeester en wethouders staan daar niet alleen in. „Koester de Hierdense Enk met z’n oude klompenpaden en houtwallen als uitloop- en recreatiegebied”, stond in het verkiezingsprogramma van Gemeente Belang Harderwijk.

Het CDA ziet in Harderwijk en Hierden bos, water, natuur en landbouw in stad en dorp verenigd. „Om dit ook voor de toekomst te borgen, dient het landelijk karakter van Hierden behouden te blijven”, stelt de partij. ChristenUnie en D66 spraken zich al eerder uit voor behoud van het karakter van de Hierdense Enk.

En toch staat de openheid van het gebied onder druk. Wat is er aan de hand? Zoals in veel landbouwgebieden verdwijnen er veel boeren. De percelen „fragmenteren”, zegt het college: gronden worden opgeknipt verkocht of geërfd. Die gronden worden gebruikt voor het hobbymatig houden van dieren. „Soms zijn zeecontainers, goedbedoeld, neergezet als schuilgelegenheid voor dieren.”

Het college ziet dat als „verrommeling” van het gebied. Stallen, schuren en paardenbakken (inclusief omheining en lichtmasten) zijn het gemeentebestuur een doorn in het oog. Ze zouden gewoonweg niet in de omgeving passen.

Wat gaat het gemeentebestuur hiertegen doen? Handhaven is het antwoord. „Zeecontainers passen in ieder geval niet in het gewenste beeld. Daar waar planologisch legalisatie aan de orde is, kunnen containers blijven staan, binnen redelijke welstandseisen.”

Maar de gemeente weet toch al jaren dat het open gebied langzaam dichtslibt? „Het optreden daartegen was tot nu toe vrij ad hoc”, geeft het gemeentebestuur toe. Begin dit jaar zijn vijftig eigenaren aangeschreven met het verzoek de bouwwerken te verwijderen. Een eerste stap om het karakter van het gebied voor de komende decennia te behouden.

Opruimen

„Met deze actie willen wij het gebied samen met onze burgers weer opruimen. Daarnaast past dit ook bij het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. Een sentiment dat erg leeft in Hierden.”