Doe RI&E bij Wincoop om veiligheid te vergroten

Wincoop Veiligheidstrainingen is een specialist op het gebied van veiligheidstrainingen, ontruimingsplattegronden, ontruimingsplannen en Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De Barneveldse onderneming werkt met een enthousiast team van instructeurs en deskundigen om cursussen, plattegronden en Ri&E goed in te vullen. Het doel is in alle gevallen: de veiligheid binnen een bedrijf vergroten en risico’s inzichtelijk en beheersbaar maken.

De Arbowet verplicht iedere Nederlandse werkgever die personeel in dienst heeft of personeel inleent om schriftelijk vast te leggen of het werk gevaar of schade oplevert voor de gezondheid van de werknemers. Wincoop Veiligheidstrainingen neemt die taak graag op zich.

„Onze deskundigen maken een inschatting van de risico’s waarbij er wordt gekeken naar de grootte van een risico, de kans dat het optreedt en de effecten die het teweegbrengt”, vertelt directeur Arend Flier. „Wij gaan daarbij heel praktisch te werk en en rapporteren overzichtelijk.”

Volgens Flier zijn er nogal eens bedrijven die denken dat ze het goed voor elkaar hebben, terwijl er op veiligheidsgebied toch nog wel het een en ander te verbeteren valt. „Denk aan een geblokkeerde nooduitgang of het ontbreken van een hek rond een trapgat, De opdrachtgever ziet dat soort dingen niet meer, omdat hij dagelijks in die bekende omgeving werkt. Als wij hem er dan op wijzen is de reactie meestal: „Je hebt helemaal gelijk, maar we doen het al jaren zo.””

Plan van aanpak

Wanneer de risico’s zijn geanalyseerd, stelt Wincoop Veiligheidstrainingen een plan van aanpak op. Daarin staat binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen tegen de geïnventariseerde risico’s neemt en wat die opleveren.

De voordelen van een RI&E zijn volgens Flier:

  • voorkomen van ongevallen
  • terugdringen van ziekteverzuim
  • vergroten van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers
  • inzicht in risico’s binnen de bedrijfsvoering
  • voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet
  • voorkomen van boetes

Vrijblijvende offerte

Interesse in de aanpak van Wincoop Veiligheidstrainingen? „Wij helpen u graag met het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Neem vrijblijvend contact op via onze site www.in1keerarbo.nl of bel voor meer informatie en een vrijblijvende offerte”, aldus Flier.

Reviews

Op onafhankelijke reviewsites zijn klanten zeer positief over hun ervaringen met Wincoop Veiligheidstrainingen. De onderneming scoort gemiddeld een 9.

Op www.allebedrijveninede.nl schrijft een Arbo-coördinator uit Rhenen: „Dit bedrijf denkt pro-actief mee in de veiligheid op je bedrijf. De scholing die gegeven is, was toegespitst op onze situatie en erg leerzaam. Door de verhalen uit de praktijkervaring van de docent was het een afwisselende scholing. Daarnaast is de prijs marktconform. Chapeau!”

Wincoop Veiligheidstrainingen BV
Anthonie Fokkerstraat 45b
3772 MP Barneveld
085-0667400
info@wincoop-vt.nl
www.in1keerARBO.nl