SGP: Hoogte spaarbelasting heroverwegen

Dijkgraaf. Foto ANP ANP

DEN HAAG – De SGP vindt dat de overheid de huidige hoogte van de vermogensrendementsheffing moet heroverwegen.

Spaarders betalen nu 1,2 procent belasting over spaargeld dat uitkomt boven de heffingsvrije grens van 21.139 euro (42.278 voor paren). Omdat de spaar­rente voor vrije tegoeden bij onder meer ABN AMRO en Rabobank is gedaald tot 1,6 procent en de inflatie momenteel 3 procent bedraagt, leveren spaarders daarmee tot 2,7 procent in.

SGP-Kamerlid Dijkgraaf noemt de huidige vermogensheffing „te hoog” ten opzichte van de huidige spaarrente. „Er is gekozen voor een belasting die losstaat van de werkelijke rente. In goede tijden profiteren mensen daarvan. Maar in tijden als deze komt men al jaren tekort”, aldus Dijkgraaf.

De fiscus gaat bij het bepalen van de vermogensbelasting uit van een rendement van 4 procent, waarover 30 procent belasting betaald moet worden. Dat komt neer op een belasting van 1,2 procent op het vermogen.

Dijkgraaf vreest dat de hoge vermogensrendementsheffing burgers „perverse prikkels” kan geven om hun geld risicovoller te beleggen. „Aanleiding genoeg dus om er serieus naar te kijken”, stelt Dijkgraaf, die tegelijkertijd aangeeft dat het gezien de huidige financiële problematiek niet eenvoudig zal zijn om alternatieven te vinden. „De opbrengst van de vermogensrendementsheffing is 3,5 miljard. Halvering van de heffing zou in de huidige omstandigheden sympathiek zijn, maar dan zit je dus wel met een extra financieel gat van 1,75 miljard structureel.”

Dijkgraaf verwacht dat het lastig is een oplossing te vinden die per saldo positieve effecten heeft voor de economie. „Op hogere lasten op arbeid zit niemand te wachten. Dat heeft bovendien negatieve effecten voor de economie. En op andere terreinen extra bezuinigen is ook lastig en heeft ook weer negatieve effecten.”

Doordat de spaarrente de afgelopen twee jaar alleen maar is gedaald terwijl de inflatie juist is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 2008, leveren ook spaarders die geen rendementsheffing hoeven te betalen in op hun spaargeld.