Sams huis kan vliegen

Het huis van Sam, Lot en Zus wordt per abuis afgebroken. De burgemeester biedt de zusjes het buitenverblijf aan van een ingenieur die gevangenzit. In ”Het rode ei” vertelt Sam als ik-figuur wat zij en haar zussen ontdekken: hun nieuwe –eivormige- woning kan vliegen! De zusjes vertrekken naar de maan...

”Het rode ei” is een origineel geschreven verhaal met een al even origineel plot. Het is grappig en boeiend en leest als een trein. In dat opzicht steekt het boven het maaiveld uit. Soms echter grenst de originaliteit aan het bizarre. Bovendien komen de karakters niet uit de verf. En de Bijbeltekst die ter sprake komt als Lot haar eerste stap op de maan zet, is behoorlijk misplaatst. Voornaamste reden om dit boek toch maar in de winkel of bibliotheek te laten staan, is de vloek op blz. 151.

Het rode ei, Han van der Vegt en Loes Riphagen (ill.); uitg. Gottmer, Haarlem, 2010; ISBN 978 90 257 4757 2; 208 blz.; € 14,95.