Rechter: Ook bibliotheek ggiN Barneveld moet leenrecht betalen

De kerkbibliotheek van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Barneveld is leenrecht verschuldigd aan de Stichting Leenrecht.

Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdagmorgen bepaald. In discussie was de vraag of de bibliotheek van de ggiN aangemerkt kan worden als een „voor het publiek toegankelijke instelling.” Alleen dergelijke instellingen zijn volgens de wet leenrecht verschuldigd.

De ggiN voerde aan dat haar bibliotheek in beginsel alleen voor eigen leden toegankelijk is en daarom geen leenrecht hoeft te betalen, evenmin als een bedrijfsbibliotheek. De rechter gaat niet in die gedachtegang mee. Volgens de rechtbank is de bibliotheek wel een „voor het publiek toegankelijke instelling.” „Een instelling is alleen dan niet-toegankelijk voor het publiek wanneer sprake is van een persoonlijke verhouding tussen de leden van de groep aan wie uitlening plaatsvindt en de uitlenende ”instelling”, zoals bij uitlening aan particulieren in de privésfeer. Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor.”

ANP-9106869_webStichting Leenrecht: Auteur loopt geld uitgeleend bibliotheekboek te vaak mis

Advocaat mr. Arjan Klaassen van de ggiN is teleurgesteld. „Gezegd moet worden dat de rechter op zichzelf het vonnis goed heeft gemotiveerd, met verwijzing naar Europese bronnen. De auteurswet wordt uitgelegd conform de Europese richtlijn, en daarin staat de bescherming van de belangen van de auteurs centraal.” Volgens Klaassen gaat het „om een definitiekwestie. In die zin had de uitleg van het begrip ”publiek” zeker ook anders kunnen uitpakken: het is een keuze om die definitie zo ruim op te rekken als hier nu gebeurt.”