Recensie: Bach en Luther

Het is het zoveelste Bachcantateproject. Toch heeft de serie ”Bach Contextueel” van Musica Amphion en het Gesualdo Consort een toegevoegde waarde. De tweede aflevering –cantates op teksten van Luther– is een feest.

Opzet van de serie is dat Bachs muziek in haar oorspronkelijke context wordt uitgevoerd. Op twee manieren. De cantates worden enerzijds ingebed in andere liturgische muziek: twee bijpassende koraalbewerkingen en de dorische Toccata en Fuga in d (BWV 538). Het andere is dat het –enkelvoudig bezette!– koor wordt begeleid door een kerkorgel in plaats van een kistorgel. De zangers en instrumentalisten staan daarom in de kerk van Glauchau opgesteld op het balkon van het Silbermannorgel. Dat dat een toegevoegde waarde heeft, is al in het openingskoor van ”Ein feste Burg” (BWV 80) merkbaar, als Leo van Doeselaar de melodielijn van het orgel speelt met de Bazuin 16’ van het pedaal. De vier loepzuivere stemmen mengen wonderwel met het orgel.

Naast de uitbundige én fijnzinnige vertolking van BWV 80 klinkt ook ”Christ lag in Todesbanden” (BWV 4). Midden in het programma staat nog een prachtig dubbelkorig motet van Bachs achteroom Johann Christoph op Luthers lied ”Vom Himmel hoch”. Vreemd dat nergens wordt verantwoord waarom hiervoor gekozen is.

Het boek, verzorgd en informatief, bevat teksten van Jan Smelik (Bach en Luther), Pieter-Jan Belder (Bachs cantatestijl) en Rogér van Dijk (Gotfried Silbermann).

Een feest dus, deze productie. Het wachten is op deel 3, dat in augustus moet verschijnen.

Bach en Luther – Bach in Context; Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam; Etcetera (KTC 1442); boek+cd; € 25,-; www.bachcontextueel.nl

Dorische Toccata in d (BWV 538)

Leo van Doeselaar, orgel

Coro "Ein feste Burg ist unser Gott"

uit: Cantate BWV 80

Motet "Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin"

Johann Christoph Bach