„PVV schudt Almere wakker én zaait haat”

Grootste partij
In Almere is de PVV met afstand de grootste partij in de gemeenteraad. Toch zitten de volgelingen van Geert Wilders in de oppositie. beeld RD, Sjaak Verboom

Hoewel de PVV in Almere in 2014 de verkiezingen won, bleef de partij buiten het college. Van tegenstrever PvdA krijgen Wilders’ volgelingen in de Flevolandse stad een flinke pets. „Ze zijn vooral bezig met bangmakerij.”

„In welk tempo tracht u Almere te islamiseren? Bent u helemaal van het padje?” De ietwat jennerige raadsvragen komen uit de koker van de PVV in Almere. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk stelde de vragen deze maand aan het college. Van Dijk informeert of het correct is dat het college de organisatie Moslimjongeren Almere vroeg te helpen bij de integratie van vluchtelingen in Almere.

De PVV’er vertrouwt de Moslimjongeren Almere voor geen stuiver. Het zint hem niet dat de organisatie „haatimam” Al-Haddad uitnodigde. „Dat is een islamitische geweldsprediker die uitspraken deed als: „Joden zijn de vijanden van god, de nakomelingen van apen en varkens.””

Hoe haalt de gemeente het in zijn hoofd om met Moslimjongeren Almere in zee te gaan, vraagt Van Dijk zich af. „Hoe denkt u dat een organisatie die zich actief inzet voor de komst van islamitische haatpredikers iets kan bijdragen aan de integratie?”

Affaire

Met stip is de PVV de grootste partij in Almere. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 sleepte de partij 9 van de 39 zetels in de wacht. Hoewel de PVV de meeste stemmen haalde, belandde de partij toch in de oppositie.

Van de negen raadszetels zijn er nog acht over. Dat heeft te maken met een affaire rond toenmalige PVV-raadslid René Eekhuis. Hij werd vorig jaar uit de fractie gezet omdat hij volgens de partij een greep in de fractiekas deed. Eekhuis ontkent. In april veroordeelde de politierechter de man tot een werkstraf voor mishandeling van zijn vrouw. Eekhuis zit nu op eigen houtje in de raad.

Reljongeren

Onmiskenbaar is de –vermeende– islamisering van de Flevolandse stad een speerpunt voor Wilders’ aanhangers. De recente PVV-vragen over Moslimjongeren Almere passen in een patroon.

Toen allochtone reljongeren afgelopen zomer in de Almeerse Kruidenwijk bussen bekogelden, legde PVV-voorman Van Dijk in deze krant een verband met de islam. „De Kruidenwijk verandert in een shariabuurt. Het is daar Palestina in de polder. Marokkaanse jongeren bekogelen bussen, omdat ze het Westen haten. Die haat wordt gekweekt door salafistische haatpredikers.”

Momenteel is Van Dijk niet bereid uitleg te geven over het succes van de PVV in Almere. Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat mensen het vreemd vinden dat zijn democratisch gekozen partij geen vragen van de pers wil beantwoorden, antwoordt hij: „U mag ervan vinden wat u wilt, maar het is weinig zinvol hier verder over te discussiëren.”

Hoe verklaart collegepartij PvdA, een van de belangrijkste tegenstrevers van de PVV, de populariteit van de partij van Wilders in Almere? „De PVV beseft goed dat veel mensen zich onbegrepen voelen”, analyseert PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw. „Ook in Almere zijn veel mensen bang voor en ontevreden over allerlei veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Werknemers krijgen steeds minder vaak een vast contract. Veel Almeerders werken in administratieve beroepen. Dat werk wordt steeds meer overgenomen door goedkope arbeidskrachten uit het buitenland.”

Ook het in twintig jaar „sterk veranderde” straatbeeld in Almere bezorgt veel inwoners een gevoel van onbehagen, stelt Soetekouw vast. „De stad is gekleurder geworden. Twee decennia geleden stond er één moskee, nu zijn dat er zo’n acht.”

De „goede kant” van de PVV is dat de partij traditionele partijen heeft „wakker geschud”, denkt Soetekouw. „De PVV speelt in de raadzaal in op gevoelens van onvrede die in de samenleving leven. Zoals de SP en D66 dat in het verleden op hun manier ook deden. De komst van dit soort nieuwe partijen zorgt ervoor dat de gevestigde partijen een scherper profiel krijgen en zich aanpassen aan de tijdgeest.”

Bangmakerij

De Almeerse PvdA-voorman is echter vooral kritisch over de rol van de PVV. „De partij is vooral bezig met bangmakerij en haatzaaien. De PVV plaatst bevolkingsgroepen tegenover elkaar, roept van alles, maar komt niet met realistische oplossingen.”

Typerend vindt Soetekouw een recente raadsdiscussie over de huisvesting van een tiental mannelijke asielzoekers in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten. „De PVV haalt de hele wereld erbij om maar tegen de komst van asielzoekers te zijn. Zo komt de partij met verhalen over asielzoekers in Duitsland die zich schuldig maken aan verkrachting. Terwijl de problematiek van de huisvesting van deze statushouders niet gebaat is bij nog meer kruit en nog meer vuur.”

Ook is Soetekouw niet gediend van de stellingname van de PVV rond de rellen in de Almeerse Kruidenwijk. „Ik wil de problemen in die wijk niet kleiner maken dan ze zijn, maar als de PVV het heeft over „Palestina in de polder”, dan is dat grotesk. Alsof de Kruidenwijk één groot slagveld is. Onzin. Ik heb tot mijn 16e in die wijk gewoond, ik fiets er nog altijd vrijwel dagelijks doorheen en ik heb nog nooit een geweldsincident meegemaakt.”

Profiel Almere

Aantal inwoners: 200.812

Samenstelling raad: 
PVV 8, D66 6, PvdA 5, 
VVD 5, Leefbaar Almere 4, SP 3, GroenLinks 2, CDA 2, ChristenUnie 1, Almere Partij/Ouderen Politiek Actief 1, Fractie Van Blitterswijk 1, Fractie Eekhuis 1

B en W: D66 2 (ook burgemeester), PvdA 1, VVD 1, Leefbaar Almere 1, CDA 1

Deze serie belicht landelijke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 het grootst werden. Wat kan de moederpartij van ze leren met de Kamerverkiezingen in het vooruitzicht? Deel 3.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat Almere de hoofdstad is van Flevoland. Dat is onjuist. Lelystad is de hoofdstad van deze provincie.