PKN biedt hulp bij Bijbellezen met migranten

Bijbellezen met migranten in Gouda. beeld Eline Schuurmans

De Protestantse Kerk ontwikkelt samen met de Stichting Geloofsinburgering materiaal voor Bijbellezen met migranten. Om het materiaal te testen zijn de initiatiefnemers op zoek naar mensen die tussen Pasen en de zomervakantie vier keer de Bijbel willen lezen met migranten in hun eigen woonplaats.

Woensdag vindt er een instructiemiddag voor belangstellenden plaats in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.

Verrijkend

Ds. Simon de Kam, verbindend specialist interculturele kerken (migrantenkerken) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), hoort regelmatig dat Bijbellezen met migranten verrijkend is, maar niet altijd gemakkelijk. „Niet-westerse christenen staan vaak dichter bij de Bijbelse cultuur. Neem de geschiedenis waarin de bloedvloeiende vrouw Jezus aanraakt. Wij ervaren zo’n gebeurtenis als oponthoud. Migranten zien die als iets positiefs: Jezus vindt aandacht voor Zijn medemens belangrijker dan zijn eigen tijdschema. Van zo’n denkwijze kunnen wij leren.”

Tijdens zo’n bijeenkomst komen er echter ook verschillen in taal en cultuur naar boven die het Bijbellezen kunnen belemmeren, zegt de hervormde predikant. Hij bestudeert de Bijbel regelmatig samen met christelijke migranten in Utrecht. „Veel anderstaligen vinden het moeilijk om zich goed uit te drukken in het Nederlands. Voor een Bijbelleesavond moet je dus algauw anderhalf uur uittrekken.”

Een ander verschilpunt is de man-vrouwverhouding in andere culturen. „Een Eritrees echtpaar bezocht de Bijbelleesavond. De man voerde het woord, de vrouw luisterde vooral, terwijl zij het Nederlands beter beheerste dan haar echtgenoot. Het is van belang om die rolverdeling te respecteren.”

Om kerkleden te begeleiden in het Bijbellezen met migranten ontwikkelde de Protestantse Kerk in Nederland samen met de Stichting Geloofsinburgering materiaal en een handreiking over interculturele communicatie. Stichting Geloofsinburgering wil migranten helpen bij geloofs- en levensvragen.

Ds. De Kam: „Als migranten met autochtone Nederlanders de Bijbel lezen, passen de migranten zich vaak aan. Bij ons materiaal gaan we uit van gelijkwaardigheid. Samen put je uit dezelfde Bron. Om vervolgens ten dienste te staan van je eigen buurt, dorp of stad.”

Uit laten spreken

Het belangrijkste advies uit de handreiking is volgens de predikant de ander zo goed mogelijk uit laten spreken. „Vul geen informatie in voor een ander en luister goed.” Respect voor andere culturen vindt hij een voorwaarde voor Bijbellezen met migranten. „Durf vragen te stellen bij aspecten die je niet goed begrijpt.”

Ds. De Kam hoopt dat er met dit Bijbelleesmateriaal meer contacten ontstaan tussen autochtone en migrantenkerken. „Veel christenen zien elkaar amper staan. In mijn woonplaats Maurik organiseerden we in de adventstijd vorig jaar een maaltijd voor migranten en autochtone christenen. Sommige migranten woonden al vijftien jaar in Maurik, maar hadden nauwelijks contact met Nederlanders. Door het samen Bijbellezen leer je God en elkaar beter kennen.”

Het nieuwe materiaal komt naar verwachting in de zomer van 2019 uit.

bijbellezenmetmigranten.nl