24 september 2001


Meerderheid ziet niets in heilige oorlog

Deel van Nederlandse
moslims achter terreur

HILVERSUM – Ongeveer 10 procent van de Nederlandse moslims keurt de aanslagen in de Verenigde Staten goed. Bijna driekwart van de moslims keurt de terreurdaden af.

Dat blijkt uit een enquête van Intomart in opdracht van het tv-programma Netwerk. Zo'n 26 procent van de Marokkanen keurt de aanslagen goed. Turkse en Surinaamse moslims zijn het duidelijk veel minder eens met de aanslagen: 3 procent van hen steunt de aanslagen.

Intomart ondervroeg 400 moslims in de vier grote steden en Tilburg en Eindhoven. De meerderheid (73 procent) van de ondervraagden vindt dat Nederland geen steun moet verlenen aan de Amerikaanse inzet tegen de terroristen.

Een grote meerderheid van de ondervraagden ziet niets in een heilige oorlog (jihad) tegen de VS. Gevraagd naar de steun voor een jihad zegt 11 procent zo'n oorlog te steunen. Bijna driekwart voelt niets voor zo'n oorlog. Van de Marokkanen steunt 21 procent een jihad.

De meeste moslims in Nederland vinden dat islamitische groeperingen of personen over de kwestie mogen zeggen wat zij willen. Ongeveer een op de tien moslims vindt dat sommige uitspraken strafbaar moeten worden gesteld, maar 63 procent vindt dit niet nodig.

Begrip
Een week geleden werd een soortgelijke enquête gehouden onder moslims, gepubliceerd in het blad Contrast. Daaruit bleek dat bijna de helft (47,7 procent) van de moslims in Nederland „begrip” heeft voor de aanslagen.

Tegelijkertijd keurde een ruime meerderheid (61,5 procent) ze af. Ruim 5 procent oordeelde met instemming over de aanslagen. In de Netwerk-enquête is dat percentage dus gestegen tot 10 procent.

Het onderzoeksbureau dat de steekproef nam, ondervroeg in de week na de aanslagen 426 moslims in Nederland.

Zie ook:
BVD krijgt veel tips van verontruste burgers

Van Aartsen morgen naar New York

Nepcollecte voor avondje stappen

Vandalisme rond kerken en moskeeën

Koopgedrag niet onder druk door aanslagen VS