Voorpagina

Vrijspraak mag nooit beloning zijn

OM kan zaken
doen met crimineel

DEN HAAG – Het openbaar ministerie mag zaken doen met een criminele getuige. In ruil voor zijn belastende verklaring over een andere verdachte komt hij in aanmerking voor strafvermindering. Vrijspraak is uitgesloten.

De rechter-commissaris toetst in zo'n situatie vooraf of de voorgenomen afspraken rechtmatig zijn. Dat is de strekking van een wetsvoorstel van minister Korthals van justitie waarmee het kabinet gisteren akkoord is gegaan. Het wetvoorstel wordt bij de Tweede Kamer ingediend.

Afspraken met criminele verdachten mogen alleen gemaakt worden in strafzaken waarbij sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Dat betreft vooral zware misdaden gepleegd in georganiseerd verband.

De officier van justitie die een afspraak wil maken met een criminele verdachte, moet dat melden aan de rechter-commissaris. Die beoordeelt of de afspraken door de beugel kunnen. In ruil voor de belastende verklaring eist het OM een lagere straf dan gebruikelijk is.

Wensen
Met de toetsing door de rechter vooraf en het uitsluiten van strafrechtelijke immuniteit voldoet het wetsvoorstel volgens het kabinet aan de wensen van de Tweede Kamer die zijn geuit naar aanleiding van de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.