Voorpagina

PvdA-bestuurders bepleiten meer dualisme

„Burgemeesters niet
rechtstreeks kiezen”

RIJSWIJK – Ruim zestig PvdA-burgemeesters voelen er nog niets voor burgemeesters direct door de bevolking te laten kiezen. In een brief aan het partijbestuur van de PvdA stellen zij voor de passage in het ontwerp-verkiezingsprogramma over de rechtsreekse verkiezing van burgemeesters te schrappen.

In het ontwerp-verkiezingsprogramma van de sociaal-democraten wordt niet alleen een pleidooi gevoerd voor de gekozen burgemeester. Er zou ook een „meer dualistische” verhouding moeten komen tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Nu worden wethouders benoemd uit de gemeenteraad en benoemt de minister van binnenlandse zaken de burgemeester. In een dualistisch stelsel zijn de wethouders geen lid van de raad.

Volgens de in het geweer gekomen PvdA-burgemeesters wekt het ontwerp-verkiezingsprogramma de indruk dat invoering van de gekozen burgemeester een kwestie is van de knop omdraaien. De ondertekenaars van de brief menen echter dat het hele gemeentelijke bestel er voor op zijn kop moet.

Politie
De burgemeesters betogen verder dat rechtstreekse verkiezing ertoe kan leiden dat de gemeente de regie over de politie verliest. Zij wijzen erop dat landen die de gekozen burgemeester kennen, de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid op een hoger niveau hebben gelegd.

De briefschrijvers stellen voor dat het kabinet eerst onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van een dualistisch stelsel in gemeenten. Zolang daar geen antwoord op is, dient het gekozen burgemeesterschap achterwege te blijven, vinden zij. Tot de ondertekenaars van de brief behoren onder meer de burgemeesters Patijn (Amsterdam), D'Hondt (Nijmegen), Pop (Haarlem) en Van der Doef (Vlissingen).

Het PvdA-congres stelt volgende week vrijdag en zaterdag het definitieve verkiezingsprogramma vast.