Voorpagina

Kok: Plan van aanpak noodzakelijk

Kabinet wil discussie
over waarden en normen

Van onze politieke redactie
DEN HAAG – Het kabinet heeft gisteren voor het eerst gesproken over een plan van aanpak om het besef van waarden en normen in de maatschappij te herstellen. Premier Kok verwacht dat er mogelijkheden zijn om in kleine stapjes de geweld- en-misdaadspiraal te doorbreken. „Ik denk dat we vooruitgang kunnen boeken. Als we zeggen: Er is geen kruid tegen gewassen, dan is het pas echt verkeerd”.

Dat zei de minister-president gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De noodzaak om te komen tot een plan van aanpak voor hersteld waarden- en normenbesef heeft het kabinet enkele weken geleden overgenomen van de VVD-fractie in de senaat. Die had het idee van het Eerste-Kamerlid Wiegel. Hij sprak enkele maanden geleden in deze krant van een Deltaplan om waarden en normen te herstellen.

De aanleiding voor de liberaal om daarmee te komen, waren de vele vormen van zinloos geweld, waaronder de mishandeling, met de dood tot gevolg, van Meindert Tjoelker. Kok toonde zich gisteren bezorgd over het gemak waarmee mensen overgaan tot het gebruik van geweld.

De premier legde gisteren de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van normbesef vooral bij de ouders. „Als ouderen zonder licht fietsen, door rood rijden en pa met een borrel achter het stuur kruipt, wat moet er dan van het rechtsbesef van kinderen terechtkomen?” zo vroeg de minister-president zich af.

Het kabinet wil in het plan van aanpak anderen uit de maatschappij betrekken, waaronder sportverenigingen, maar ook de horeca. Kok gaat ervan uit dat het thema waarden- en normenbesef niet alleen bij de verkiezingen actueel zal zijn, maar ook daarna: „Veiligheid is een van de meest essentiële zaken voor burgers”.

Lage straffen
Kok ging in dit kader uitgebreid in op de relatief lage straffen die zijn opgelegd in de zaak-Tjoelker. „Ik kan de emoties van de mensen die daartegen bezwaar hebben, goed begrijpen. Ik snap dat het strijdig is met het rechtvaardigheidsgevoel”, aldus de premier.

Mogelijk is er een lacune in de wetgeving. Er zou in het Wetboek van Strafrecht melding gemaakt moeten worden van mensen die in groepsverband geweld plegen. Minister Sorgdrager van justitie zal op korte termijn over dit punt een notitie met de voor- en nadelen daarvan aan het kabinet voorleggen.

De premier hekelde ook de anarchie die zich op 30 december in de Oosterparkwijk te Groningen tot uiting kwam. Bovendien functioneerde daar de politie niet goed. Het duurde uren voor er een adequate inzet van de ME tegen de relschoppers tot stand kwam.