Voorpagina21 mei 2001

Zaterdag 2 februari is de trouwdag

Alexander en
Máxima huwen
in Amsterdam

Van onze binnenlandredactie
DEN HAAG – Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta trouwen in Amsterdam. Het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk zullen plaatshebben op zaterdag 2 februari 2002. Dit staat in de toestemmingswet die de regering vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. De Staten-Generaal zullen waarschijnlijk nog voor het zomerreces het wetsvoorstel behandelen.

Wie het huwelijk voltrekken en waar precies, is nog niet bekend. Er is voor Amsterdam gekozen omdat het de hoofdstad is. Hoe de kerkelijke bevestiging vorm wordt gegeven, staat nog niet vast. Of Máxima rooms-katholiek blijft dan wel Nederlands hervormd wordt is evenmin bekend. Eventuele kinderen zullen wel in de Nederlandse Hervormde Kerk worden gedoopt, zo heeft het paar bij de bekendmaking van hun verloving gezegd.

Door haar huwelijk wordt Máxima lid van het Koninklijk Huis. Zij krijgt de titels –en wordt dus van adel– prinses der Nederlanden en prinses van Oranje-Nassau. Zij zal hare koninklijke hoogheid prinses Máxima der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg worden genoemd. Máxima krijgt de titels vanwege de plaats die zij inneemt bij de uitoefening van de koninklijke functies door prins Willem-Alexander.

Prins Willem-Alexander heeft sinds 1980 de titel prins van Oranje. Máxima wordt geen prinses van Oranje. De titel prins of prinses van Oranje is volgens hoofddirecteur Brouwers van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) uitsluitend voorbehouden aan de vermoedelijke troonopvolger of -opvolgster. De regering is van plan dit vast te leggen in de nieuwe wet op het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Dit is nieuw, omdat tot 1983 de Grondwet bepaalde dat uitsluitend de mannelijke vermoedelijke troonopvolger prins van Oranje kon heten. Uit de Grondwet van 1983 is deze bepaling geschrapt.

De kinderen zullen als geslachtsnaam Van Oranje-Nassau krijgen. Zij krijgen de titels prins of prinses der Nederlanden en prins of prinses van Oranje-Nassau, met als aanspreektitel zijne of hare koninklijke hoogheid.

Raad van State
Máxima is sinds donderdag Nederlandse. Ze behoudt de Argentijnse nationaliteit, omdat de Argentijnse wetgeving niet de mogelijkheid kent van het afstand doen of verliezen van het Argentijns staatsburgerschap. Nu ze Nederlandse is, gaat haar introductie in en kennismaking met de Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse samenleving verder. Haar programma omvat daarnaast studie van onder meer het Nederlands, geschiedenis en staatsrecht. Als Máxima getrouwd is, krijgt zij zitting in de Raad van State.

Burgemeester Cohen van Amsterdam is verheugd dat het huwelijk in de hoofdstad wordt voltrokken. De burgemeester verwacht dat het een leuk feestje wordt, aldus de woordvoerster.