Voorpagina17 mei 2001

Dossier Euthanasie

Regeringsfracties wijzen discussie niet af

NVVE begint debat
over pil van Drion

Van onze redactie politiek
DEN HAAG – De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) wil dit najaar een maatschappelijk debat beginnen over de zelfmoordpil. „Ik vind het beneden alle peil als ik me als 96-jarige moet verhangen of voor de trein moet springen”, aldus de voorzitter van de NVVE, Kohnstamm. De regeringspartijen in de Tweede Kamer hebben geen overwegende bezwaren tegen het debat.

De NVVE vindt dat na aanvaarding van de euthanasiewet door de Eerste Kamer, vijf weken geleden, de tijd rijp is voor een brede publieksdiscussie over de pil van Drion. Ouderen moeten zelf het moment kunnen bepalen wanneer ze een zelfmoordmiddel innemen.

De vereniging wil een manifest opstellen waarin wordt gepleit voor de invoering van de pil. Iedereen die wil mag het ondertekenen. Verder komt er een symposium, waarvoor ook de artsenorganisaties KNMG uitgenodigd zal worden. In de vier grote steden van ons land komen er ledenvergaderingen. Daar zal onder meer de vraag centraal staan of de pil alleen voor ouderen of ook voor jongere mensen beschikbaar moet komen.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, D66-senator Kohnstamm, kondigt de discussie over de pil van Drion aan in het dagblad Trouw van vandaag. Vorig jaar pleitte hij in dezelfde krant ook voor een discussie over de invoering van de zelfmoordpil, maar het afgelopen jaar heeft hij zich daar niet over uitgelaten, om de discussie over de euthanasiewet niet te belasten. Nu de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn gegaan met de legalisering van euthanasie, acht de voorzitter de tijd rijp om het debat over de pil van Drion aan te gaan.

Minister Borst van Volksgezondheid, die evenals Kohnstamm lid is van D66, zei enkele dagen na aanvaarding van de euthanasiewet reeds dat ze niet tegen invoering van de zelfdodingspil is. „Ik ben niet tegen een pil van Drion als het zo kan worden geregeld dat het alleen hoogbejaarde mensen betreft die klaar met het leven zijn”, aldus de bewindsvrouw in een interview met NRC Handelsblad.

Kritiek
Na de uitlatingen ontstond een storm van kritiek. De meerderheid van de Tweede Kamer was het niet fundamenteel oneens met Borst, maar vond het tijdstip ongunstig en onhandig. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer hebben echter geen overwegende bezwaren tegen het publieksdebat dat de NVVE nu wil gaan organiseren, zo blijkt uit de eerste reacties die ze de fracties vanmorgen gaven. Het PvdA-kamerlid mevrouw Swildens vindt dat iedereen over welk onderwerp dan ook een maatschappelijk debat mag organiseren. Het VVD-kamerlid Vos vindt een maatschappelijk debat „goed.” D66-kamerlid Dittrich heeft ook geen enkel bezwaar. De democraten zullen er graag aan deelnemen.

De christelijke partijen in de Kamer staan afwijzend tegenover de nieuwe discussie. Het CDA-kamerlid mevrouw Ross vindt dat de samenleving het debat eigenlijk „niet zou moeten willen voeren. Levensmoeheid vraagt om andere hulp dan de pil van Drion.” Rouvoet (ChristenUnie) heeft ook geen enkele behoefte aan het debat: „De schade die is aangericht aan de samenleving door de nu aanvaarde euthanasiewet is al groot genoeg.” Zijn SGP-collega Van der Vlies stelt zich op hetzelfde standpunt: „Borst heeft enkele weken geleden de opening geboden en de NVVE neemt de suggestie over. Wij vinden het tijdstip ongunstig en een discussie over deze zaak ten enenmale ongewenst.”

Chaos
De directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Seldenrijk, heeft ook geen enkele behoefte aan een maatschappelijke discussie. Hij vindt dat ook voorstanders van de pil eerst de afgesproken evaluatie van de wet af zouden moeten wachten voor ze een debat over dit onderwerp geen voeren: „Het is blijkbaar pure ideologie. Maar de NPV heeft ook na de evaluatie geen behoefte aan een maatschappelijke discussie: „De chaos en de onrust in de zorg worden er alleen maar groter van.”