Voorpagina18 januari 2001

Amsterdam slaat Cohen „in de boeien”

Van onze regioredactie
AMSTERDAM – In een bijzondere raadsvergadering is gisteren voormalig staatssecretaris van Justitie Cohen geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. De PvdA'er Cohen benadrukte in zijn eerste toespraak tot de raad dat hij er alles aan zal doen om de hoofdstad in de toekomst veiliger te maken. Toch ziet hij zichzelf niet als de sterke man die de hoofdstad moet afhelpen van alles wat niet deugt. „Ik wil een burgemeester zijn voor alle Amsterdammers.”

In de raadsvergadering, waarin ook fractievoorzitters van de verschillende partijen aan het woord kwamen, was er ondanks de lof voor de nieuwe eerste burger ook kritiek op het feit dat Cohen toch weer een benoemde burgemeester is en hij niet is gekozen door de Amsterdamse bevolking. De woordvoerder van GroenLinks, mevrouw Hofmeijer, waarschuwde Cohen dat hij het wat dat betreft de komende tijd niet makkelijk zal krijgen. „De republiek Amsterdam pikt dit niet, en daarom zult u uzelf de komende tijd moeten bewijzen.”

De nieuwe burgemeester benadrukte in zijn toespraak dat hij beseft dat velen in Amsterdam liever een gekozen burgemeester hadden gezien. Toch zei hij zich enorm welkom te voelen in de stad. „Ik stel dit welkom en het daarmee samenhangende vertrouwen op hoge prijs. Er staat tegenover dat dit vertrouwen een flinke druk op mijn schouders legt; het kan allemaal heel gemakkelijk tegenvallen.”

Van „al de onderwerpen die Amsterdam aangaan”, noemde Cohen er een paar in het bijzonder. Zo is voor hem het beter bereikbaar maken van de stad van groot belang. Daarnaast liet hij er geen misverstand over bestaan dat hij veel tijd en energie zal besteden aan het bestrijden van zowel de kleine als de zware criminaliteit in de hoofdstad. Hij zei dat de leegloop binnen het Amsterdamse politiekorps hem in dit verband zorgen baart.

Toch wilde Cohen duidelijk maken dat hij niet sterke man is die velen denken dat hij is. „Hier en daar wordt wel gefilosofeerd over de komst van een ”sterke man”. Een burgemeester die Alles Wat Niet Deugt in een handomdraai ten goede keert. Zo zal het niet gaan, en dat is maar goed ook. In de eerste plaats niet omdat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is. In de tweede plaats hebben wij in Nederland met sterke mannen niet veel op; sterker, tegen hen koesteren wij met reden een diepgeworteld wantrouwen. Samenwerking, consultatie en compromis zijn al eeuwenlang een recept waarmee wij met elkaar tamelijk succesvol tot beslissingen komen. Ik voel mij meer dan thuis in die traditie en maak daar graag en met overtuiging deel van uit”, aldus Cohen.

Job
Alle sprekers memoreerden gisteren dat er over Cohen in de Nederlandse politiek eigenlijk alleen maar goede verhalen de ronde doen. Loco-burgemeester J. van der Aa maakte een vergelijking tussen de bijbelse Job en Job Cohen. „De schrijver van het bijbelboek Job omschrijft in de eerste zin Job als een oprecht en onkreukbaar man, die zich verre houdt van het kwaad. Ook deze profielschets is treffend”, aldus de waarnemend burgemeester. Hij was degene die Cohen officieel de ambtsketen om mocht hangen en hem zo „voor Amsterdam in de boeien sloeg”, zoals hij het uitdrukte.

Zelfs raadslid W. J. Hemmes van D66, de partij die zich bijzonder heeft ingespannen om in Amsterdam een gekozen burgemeester te krijgen, feliciteerde Amsterdam met „de beste die je krijgen kon”, zoals Cohen volgens hem wel wordt omschreven. „Juist daarom is het zonde dat de Amsterdamse burger dat niet zelf mocht uitspreken, maar dat in de komende jaren moet gaan ontdekken”, aldus Hemmes.

SP'er Paquay zei ergens te hebben gelezen dat Cohen iemand is met wie je geen ruzie kunt krijgen. „Dat zullen we dan nog wel eens zien”, dreigde Paquay semi-serieus. Hij probeerde de nieuwe burgemeester en de andere aanwezigen duidelijk te maken hoe fout het is dat Cohen benoemd is door de Kroon en niet gekozen door de bevolking van Amsterdam. Gisterochtend poetsten hij en zijn zoon van negen jaar oud hun tanden. Zijn zoontje had hem daarbij gevraagd wat hij die dag ging doen. „Vanmiddag wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd”, had Paquay geantwoord. Waarop het jochie had gezegd: „Door wie is die man eigenlijk gekozen?”

'Majoor' Bosshardt
Bij de installatie van Cohen waren, naast familie, vrienden en collega's, vele tientallen bekende personen uit Amsterdam en uit de landelijke politiek aanwezig. Zo waren onder anderen de ministers Korthals en De Vries van de partij. De bekende Leger des Heilssoldate in ruste 'majoor' Bosshardt zat eveneens op de tribune. Ze werd op de gastenlijst een „relatie” van Cohen genoemd.

De vrouw van de nieuwe burgemeester kon wegens haar ziekte –ze lijdt aan multiple sclerose– gisteren niet aanwezig zijn in de raadszaal. Het is bekend dat de voormalige staatssecretaris, die samen met zijn vrouw in Maastricht woonde, de landelijke politiek onder andere de rug heeft toegekeerd om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen.