Voorpagina 29 november 2000

Dossier Euthanasie

PvdA'er Apostolou ook tegen nieuwe wet

Nederland legaliseert
als eerste euthanasie

Van onze redactie politiek
DEN HAAG – Als eerste en voorlopig enige land ter wereld heeft Nederland gisteren euthanasie gelegaliseerd. Onder grote belangstelling van buitenlandse media stemde een grote kamermeerderheid gisteren voor het wetsvoorstel van het kabinet. Behalve de fracties van CDA, RPF/GPV, SGP en SP stemde alleen het Grieks-orthodoxe PvdA-kamerlid Apostolou tegen het voorstel.

Na een hoofdelijke stemming, aangevraagd door RPF-kamerlid Rouvoet, bleek dat 104 kamerleden het voorstel steunen. Veertig kamerleden zijn tegen. De fracties van VVD, D66 en GroenLinks stemden unaniem voor. Van de PvdA-fractie kon alleen Apostolou zich om principiële redenen niet achter de wet scharen. Na afloop van de stemming zei hij dat „de mens beperkt is”, dat „het leven ons is gegeven” en dat „wij niet alles kunnen plannen, ook niet ons levenseinde.”

De wet bepaalt dat artsen onder bepaalde voorwaarden een weloverwogen verzoek tot levensbeëindiging van ondraaglijk en uitzichtloos lijdende patiënten mogen inwilligen. Onzorgvuldige euthanasie blijft strafbaar, met een maximumstraf van twaalf jaar. De arts moet zijn dodelijk handelen melden bij een regionale toetsingscommissie, die alleen bij twijfel het openbaar ministerie inschakelt. Met deze wet is Nederland het eerste land dat aan euthanasie een wettelijke basis geeft.

De Kamer heeft het voorstel slechts op twee kleine, technische punten aangepast. De overige zestien amendementen en drie moties, allemaal ingediend door de oppositiepartijen, zijn verworpen.

Geen compliment
De leider van de grootste oppositiepartij, De Hoop Scheffer (CDA), reageerde teleurgesteld op de uitslag van de stemming. „Nederland loopt nu voorop in de wereld en dat vind ik geen compliment waard.” Doordat de toetsingscommissies de rol van het OM grotendeels vervangen, ontstaat er volgens het CDA „een soort lekenrechtspraak” in Nederland.

Minister Borst van Volksgezondheid was niet onder de indruk van de buitenlandse verbazing over de Nederlandse stap. „In andere landen heeft ook euthanasie plaats, maar daar gebeurt het in het donker. Wij willen openheid en de kwestie niet in het donker laten.” Een zichtbaar aangedane Van der Vlies (SGP): „Euthanasie past ons niet, niet in het donker en niet in het licht.”

Kerken
Binnen kerkelijk Nederland bestaat ernstige bezorgdheid over de gevolgen van de euthanasiewet. Het zelfgekozen levenseinde lijkt heel normaal te worden, aldus Plaisier, scriba van de Samen-op-Wegkerken. De christelijke gereformeerde hoogleraar J. W. Maris kritiseert op zijn beurt „de hoogmoed waarmee de voortrekkersrol van Nederland op de kaart wordt gezet.” In een verklaring stelt het Vaticaan dat de wet ingaat tegen alle internationale afspraken over de medische ethiek.

Zie ook:
Nederland verbaast rest van de wereld

Kerken zeer bezorgd over euthanasiewet