Ook de hervormde Muiderkerk in Amsterdam raakt overcompleet en valt in 1993 ten prooi aan de slopershamer.