Door het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans concilie in 1962 geeft paus Johannes XXIII een belangrijke stoot tot de vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk.