Kerk en Godsdienst8 maart 2001

Cijfers

peildatum: 1 januari 2001 (indien niet anders vermeld)

Nederlandse Hervormde Kerk

ontstaan: vanuit de Reformatie in de Nederlanden in de 16e eeuw. Huidige naam dateert van 1816.

aantal leden: 1.969.092, van wie 668.700 belijdend en 421.199 geboorteleden

aantal gemeenten: 1327

aantal predikanten: 3049, van wie 1781 dienstdoend.

opleiding predikanten: Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Groningen (tot 1 januari 2004), Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat) en de Vrije Universiteit in Amsterdam (laatste predikanten ronden in 2006 studie af; daarna zal de VU geen predikanten meer voor de SoW-kerken opleiden)

vertegenwoordigd in: Raad van Kerken in Nederland, Wereldraad van Kerken, Konferentie van Europese Kerken, Leuenberger Kerkgemeenschap, Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken (WARC).

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

ontstaan: in 1869, door samengaan van kruisgemeenten en Christelijke Afgescheiden Gemeenten (deze beide groepen waren afkomstig uit Afscheiding van 1834). Na de Vereniging van 1892 zetten drie gemeenten het kerkverband voort.

aantal leden: 74.739, van wie 44.878 belijdend (januari 2000)

aantal kerken: 189

aantal predikanten: 211, van wie 166 dienstdoend.

opleiding predikanten: Theologische Universiteit in Apeldoorn

vertegenwoordigd in: International Council of Reformed Churches (ICRC), Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte.

Gereformeerde Kerken in Nederland

Ontstaan: 1892, door samenvoeging (Vereniging) van kerken uit de Doleantie (1886) en overgrote deel van kerken uit de Afscheiding (1834)

aantal leden: 676.627, van wie 401.487 belijdend (januari 2000)

aantal kerken: 842 (januari 2000)

aantal predikanten: 1810, van wie 1242 dienstdoend

opleiding predikanten: Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Groningen (tot 1 januari 2004), Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat) en Vrije Universiteit in Amsterdam (laatste predikanten ronden in 2006 studie af; daarna zal de VU geen predikanten meer voor de SoW-kerken opleiden)

vertegenwoordigd in: Raad van Kerken in Nederland, Wereldraad van Kerken, Konferentie van Europese Kerken, Leuenberger Kerkgemeenschap, Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken (WARC), Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte.

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

ontstaan: in 1944 door de Vrijmaking, een scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

aantal leden: 125.783, van wie 77.635 belijdend (oktober 2000)

aantal kerken: 270

aantal predikanten: 375, van wie 297 dienstdoend (oktober 2000)

opleiding predikanten: Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg)

vertegenwoordigd in: International Council of Reformed Churches (ICRC).

Nederlands Gereformeerde Kerken

ontstaan: in 1969, door scheuring in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

aantal leden: 30.169, van wie 19.267 belijdend (januari 2000)

aantal kerken: 91 (januari 2000)

aantal predikanten: 133, van wie 87 dienstdoend (januari 2000)

opleiding predikanten: geadviseerd wordt een studie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn te volgen. Ook behoort een opleiding aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie in Amersfoort of een van de andere theologische universiteiten of faculteiten tot de mogelijkheden.

vertegenwoordigd in: Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte.

Gereformeerde Gemeenten

ontstaan: in 1907 door samengaan van de zogenaamde ledeboeriaanse en Kruisgemeenten.

aantal leden: 98.495, van wie 52.491 belijdend (januari 2000)

aantal gemeenten: 158

aantal predikanten: 64, van wie 52 dienstdoend

opleiding predikanten: Theologische School in Rotterdam

Gereformeerden Gemeenten in Nederland

ontstaan: in 1953, door scheuring in de Gereformeerde Gemeenten.

aantal leden: 20.854, van wie 9839 belijdend

aantal gemeenten: 53

aantal predikanten: 3, van wie 2 dienstdoend.

opleiding predikanten: studenten volgen een opleiding bij de docenten ds. F. Mallan en L. M. P. Scholten.

 

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

ontstaan: in 1948, door fusie tussen de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten.

aantal leden: circa 18.500; aantal belijdende lidmaten is niet bekend.

aantal gemeenten: 57

aantal predikanten: 7; tevens is er een lerend ouderling.

opleiding predikanten: studenten volgen een opleiding bij een van de predikanten.