Voorpagina 9 juni 2000

Slachtoffers vuurwerkramp herdacht

„Inktzwarte schaduw
bedekt gemeenschap”

Van onze binnenlandredactie
ENSCHEDE – „Uit de diepte roep ik tot U, o God. O God, hoor mijn stem.” Die psalmwoorden klonken gisteravond tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vuurwerkramp op 13 mei. Zo'n 3400 mensen in en 800 mensen buiten de Diekmanhal in Enschede namen deel aan de bijeenkomst.

Lector M. Verbeek van de rooms-katholieke Mariaparochie, die de bijbelwoorden uitsprak, las verder een deel voor uit Psalm 139. „In de Bijbel is plaats voor verdriet. We kunnen samen onze wanhoop uiten, samen bidden, door de verschrikkingen heen. We kunnen niet leven als we niet geloven dat God er is. We denken aan het kruis van Christus, Die door de allerdiepste diepte is gegaan.”

Ook de gereformeerd vrijgemaakte ds. A. van Houdt, predikant van de zwaargetroffen Noorderkerk, wees op de duisternis die de Heere Jezus aan het kruis doormaakte. „Bij klaarlichte dag zijn we overrompeld door een zwarte nacht. Er kwam duisternis, er zijn zo veel vragen. We hebben ervaren hoe klein en kwetsbaar we zijn. Laten we in de rouw en het verdriet Uw licht mogen zien. Laten we schuilen onder Uw eeuwige armen.”

„Er zal geen dag voorbijgaan dat we niet denken aan die vreselijke ramp”, zei burgemeester J. Mans van Enschede. „Zwarte rook bedekte de strakblauwe hemel op die dertiende mei. Een inktzwarte schaduw heeft de gemeenschap bedekt. En die schaduw is sterker dan de sterkste zonnestraal. Het verschrikkelijke mes van deze ramp heeft ons diep verwond. Verbijstering, woede, verdriet en opstandigheden kruisten ons pad. Laten we moed putten uit de grote saamhorigheid die na de ramp zo treffend is gebleken in deze stad. Laten we ons aanmoedigen in die kracht.”

Mans, zichtbaar geëmotioneerd, sprak over 21 doden, „onvoltooide levens vol duizenden dromen en beloften zijn weggerukt.” Officieel zijn er achttien slachtoffers geïdentificeerd, drie mensen worden vermist. Aangenomen wordt dat ook deze personen zijn omgekomen.

De Overijsselse commissaris van de Koningin, J. Hendrikx, sprak van een „zwarte zaterdag.” „Voor sommigen is het leven veranderd in een woestijn. Voor hen is de grond onder de voeten weggeslagen. Een geliefde, een maatje, een collega is er niet meer. Het gevoel van geborgenheid en veiligheid is weg. Wanhoop, verdriet en woede wisselen elkaar af.”

Minuut stilte
Aan het begin van de herdenkingsbijeenkomst werden de namen voorgelezen van de achttien doden en de drie vermisten. Daarna namen de aanwezigen een minuut stilte in acht. Toespraken werden afgewisseld met muzikale optredens. Onder meer het Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor, het Valeriusensemble en het kinderkoor Multiple Voice verzorgden een bijdrage. De herdenkingsbijeenkomst was rechtstreeks te volgen op radio, tv en via internet.