Binnenland 2 juni 2000

„Afstand tot woonwijk zeker 500 meter”

Brussel wil strengere
regels vuurwerkopslag

BRUSSEL – Europees Commissaris Wallström (Milieu) wil de Europese veiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen zoals vuurwerk aanscherpen. Zij heeft dit woensdag gezegd in een gesprek met vier Nederlandse europarlementariërs.


Volgens europarlementariër Corbey (PvdA) denkt ze onder meer aan een grotere afstand tussen een fabriek of opslagplaats van gevaarlijke stoffen en woonwijken en aan een duidelijker afbakening van de politieke verantwoordelijkheid voor het verlenen van vergunningen.

Er bestaat al een Europese richtlijn voor de opslag van vuurwerk, maar die biedt de lidstaten een grote vrijheid bij het invullen ervan. Zo staat erin dat er „voldoende” afstand moet zijn tussen de opslagplaats en woongebieden. In Nederland bedraagt die afstand 25 meter, in Frankrijk 1 kilometer.

De vier europarlementariërs hebben er bij Wallström op aangedrongen in de richtlijn een minimumafstand van 500 meter op te nemen. Volgens Corbey had de eurocommissaris daar wel oren naar. Zij wil ook kijken naar de maximumhoeveelheid vuurwerk die op een locatie mag worden opgeslagen.

Wallström staat ook positief tegenover een eenloketbenadering bij de vergunningverlening. Nu zijn er te veel overheidsinstanties bij het verstrekken van vergunningen betrokken.

Financiële steun
Wallström heeft in het gesprek, waaraan naast Corbey de europarlementariërs De Roo (GroenLinks), Blokland (kleine christelijke partijen) en Meijer (SP) deelnamen, nog eens gezegd dat de Europese Commissie bereid is met financiële steun te komen voor de getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede. Voorzitter Prodi van de Commissie had dat bij zijn bezoek aan Nederland ook al beloofd.

Mede naar aanleiding van de ramp in Enschede kondigden Wallström en haar collega Barnier (Regionaal Beleid) woensdag plannen aan om de coördinatie tussen nationale rampenbestrijdingsdiensten te versterken. De Commissie heeft een kleine staf die daarvoor zou kunnen worden ingezet. Die zou bij rampen de beschikbare middelen snel moeten mobiliseren. Brussel denkt verder aan gezamenlijke oefeningen van rampenteams.