Binnenland 2 juni 2000

Forse kritiek op beleid De Vries

Kamer wil meer
geld voor Enschede

Van onze redacteuren
DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft forse kritiek op de hulp die het kabinet aan de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede biedt. Het Rijk is te zuinig en te passief, vindt een ruime kamermeerderheid, zo bleek woensdag tijdens overleg met minister De Vries van Binnenlandse Zaken.

Vooral de financiële steun die het kabinet tot nu toe heeft verleend aan Enschede vindt de Kamer onvoldoende. „De houding is te passief, zeker in vergelijking met mensen die in het verleden waterschade hadden. Het kan niet zo zijn dat je beter af bent als je kelder onderloopt dan wanneer je hele huis is weggevaagd”, aldus PvdA-kamerlid Wagenaar. „Zuinigheid is ongepast.” De 1 miljoen gulden die het Rijk heeft toegezegd aan getroffen bedrijven in Enschede noemt de sociaal-democrate een fooi.

Ook D66 vindt de financiële regelingen ontoereikend. Kamerlid Scheltema wil dat het Rijk „niet slechts als waarnemer op afstand opereert”, maar het voortouw neemt in de commissie die de financiële afwikkeling gaat begeleiden. Ook de VVD en het CDA riepen op tot „ruimhartige bijstand.”

Het Rijk heeft tot nu toe onder meer 10,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld uit het rampenfonds. Daarbij gaat het grotendeels om giften van particulieren.

De Vries bestreed de kritiek. „Niemand zal in de kou blijven staan of tussen wal en schip vallen. Het Rijk zal Enschede bijstaan voor alle gevolgen die de stad zelf niet voor haar rekening kan nemen.”

Exacte omvang
Voordat de regering die belofte gestand kan doen, moet echter duidelijk worden wat de exacte omvang van de schade is en of de slachtoffers verzekerd zijn. Eén regeling voor alle getroffenen is niet mogelijk. „Het is ondenkbaar dat er een een-pot-natregeling komt.”

Volgens staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken, die de rampenbestrijding in zijn portefeuille heeft, vertoont de aanpak van rampen in Nederland nog altijd zwakke plekken. „Het inzicht in risico's moet in alle regio's worden aangescherpt”, zei hij tijdens hetzelfde debat met de Kamer.

De staatssecretaris komt zelf ook met twee initiatieven. Hij brengt een handleiding voor de inventarisatie van risico's in omloop en zal per soort ramp aangeven welke hulpverleningsdiensten moeten worden ingezet. De Vries benadrukte dat burgemeesters de eindverantwoordelijkheid zullen houden.

Ook de specifieke rampenbestrijdingsplannen voor grote chemische fabrieken en andere risicovolle activiteiten, zoals vuurwerkopslagplaatsen, wil De Vries tegen het licht houden. Nog voor de zomer verschijnt er een rapport over de risico's.

Gezondheidsonderzoek
Tweehonderd mensen hebben gisteren deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek in verband met de vuurwerkramp in Enschede. Onder hen waren 180 hulpverleners die hebben geholpen bij de vuurwerkramp.

Ook meldden zich twintig Enschedese burgers op de vliegbasis Twente waar het onderzoek plaatsheeft. Samen met de mensen die zich woensdag meldden, ligt het aantal deelnemers aan het gezondheidsonderzoek sinds gisteren op 500.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS kwamen de hulpverleners gisteren uit alle delen van het land. Bij de bestrijding van de ramp zijn in totaal 3500 hulpverleners van 130 instanties ingezet.

Inwoners van Enschede en hulpverleners kunnen zich nog tot en met woensdag laten onderzoeken. De eerste uitkomsten van het bloed- en urineonderzoek worden over zes weken verwacht.

In totaal zijn ongeveer 9000 mensen opgeroepen om op vrijwillige basis aan het medisch onderzoek deel te nemen. Op de eerste dag kwam 25 procent van de opgeroepen burgers opdagen.

De herdenkingsbijeenkomst die de gemeente Enschede organiseert voor de slachtoffers van de vuurwerkramp is op 8 juni in de Diekmanhal. Het gaat volgens de gemeente om een sobere herdenking. De dienst is bedoeld om „degenen te herdenken die zijn overleden of worden vermist en we staan stil bij het leed dat anderen is aangedaan”, aldus de gemeente. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.