Voorpagina 30 mei 2000

Borst laat gezondheid Enschedeërs onderzoeken

Financiële steun voor
slachtoffers ramp

Van onze redactie politiek
DEN HAAG – Het kabinet heeft besloten de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede financieel tegemoet te komen. Uit het Nationaal Rampenfonds, dat wordt gevoed via giro 777, stelt de overheid om te beginnen 10,5 miljoen gulden beschikbaar voor gedupeerden.

Coördinerend minister De Vries van Binnenlandse Zaken heeft dat de Tweede Kamer gisteren geschreven. De Kamer spreekt morgenmiddag met De Vries over de inhoud van de brief.

Het bedrag van 10,5 miljoen gulden is een eerste bijdrage voor slachtoffers die niet of onvoldoende zijn verzekerd. Als de inventarisatie van de schade is afgerond, zal de overheid bekijken of dit bedrag moet worden verhoogd.

Bewoners van het rampgebied met volledig verwoeste huizen krijgen 3000 gulden aan kleedgeld en een vergoeding voor de eerste kosten waarvoor ze komen te staan. Die vergoeding kan variëren van 500 tot 2500 gulden. Ook wordt tussen de 10.000 en 30.000 gulden voor de inrichting van woningen uitgekeerd. Ongeveer 500 huishoudens kunnen gebruikmaken van deze regeling.

Ontslag
Ook in de uitvaartkosten van de dodelijke slachtoffers is voorzien. Door een speciale regeling is 10.000 gulden beschikbaar gesteld voor de uitvaart van de mensen die bij de vuurwerkexplosie om het leven zijn gekomen. Verder is er een bijdrage voor de reis- en verblijfkosten van de nabestaanden.

Er worden ook andere maatregelen getroffen die het leed voor de slachtoffers wat moeten verzachten. Zij hoeven eventuele nog openstaande boetes niet per direct te betalen. Hetzelfde geldt voor belastingaanslagen.

Mensen die in het getroffen gebied werkten, hoeven ook niet bang te zijn voor ontslag. Ze worden voor 70 procent door de uitvoeringsinstantie betaald; de overige 30 procent moet de werkgever bijleggen. De regeling geldt voor in totaal dertig bedrijven, waaronder enkele kapperszaken, horecagelegenheden, winkels en garages.

Gezondheidsklachten
Morgen begint de gezondheidsmeting die minister Borst van Volksgezondheid in Enschede laat uitvoeren. Bijna 9000 betrokkenen, burgers en hulpverleners, kunnen zich in de bedrijfskantine op de vliegbasis Twenthe vrijwillig laten onderzoeken. De eerste resultaten hoopt het ministerie over circa zes weken bekend te maken. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de gezondheidsklachten die deze mensen mogelijk krijgen, een gevolg van de vuurwerkramp zouden kunnen zijn.

Van woensdag tot en met zondag staan honderd mensen klaar om bloed- en urinemonsters af te nemen. Zij kunnen ook vragen beantwoorden over de geestelijke en lichamelijke situatie.

In totaal krijgen 5200 bewoners uit de getroffen wijk dezer dagen een brief van het ministerie van VWS, waarin staat waarom en wanneer zij zich kunnen laten onderzoeken. Ook 3500 hulpverleners van 130 organisaties worden benaderd voor het onderzoek.

Om grote drukte en verkeersproblemen te voorkomen, worden de mensen groepsgewijs uitgenodigd en gratis vervoerd vanaf wijkcentrum Het Kompas in de IJstraat in Enschede.

Een woordvoerder van het ministerie kon gisteren niet aangeven welke waarden precies worden gemeten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verrichtte in de dagen na de ramp metingen naar de hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze werden niet in hoge concentraties aangetroffen.

Plaatselijke huisartsen en de Landelijke Huisartsenvereniging zijn kritisch over het onderzoek. Volgens hen wekt het onderzoek verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt. „Onderzoek twee weken na de ramp zegt niets”, aldus J. Davids van de huisartsenvereniging in Enschede.