Binnenland 26 mei 2000

Zie ook: Pronk: Manco's in regeling vuurwerk

Vuurwerkbranche kritiseert overheid

Medisch onderzoek
voor Enschedeërs

Van onze binnenlandredactie
ENSCHEDE – Inwoners van Enschede kunnen deelnemen aan een medisch onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. In de nabije toekomst kunnen mensen op vrijwillige basis bloed- en urineonderzoek ondergaan; waarschijnlijk op vliegbasis Twente.

Dat meldde burgemeester Mans van Enschede gisteren op een persconferentie. Volgens Mans heeft het ministerie lering getrokken uit de Bijlmerramp. Daar kwam pas acht jaar na de ramp de mogelijkheid voor een onderzoek.

Mans roemde opnieuw de inzet van alle hulpverleners. „Van hen is veel gevraagd. Ze hebben gedaan wat ze konden doen. Ik heb daar grote waardering voor.” De burgemeester zei zelf „merkwaardig genoeg” nauwelijks slapeloze nachten te hebben gehad. „Ik val iedere avond hondsmoe in bed.”

Het officiële dodental van de vuurwerkramp ligt nog steeds op achttien. Onder de slachtoffers zijn drie mensen van Turkse en drie van Surinaamse afkomst. Drie mensen worden nog vermist. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze omgekomen. Er zijn 947 gewonden. Elf mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care.

Zware klappen
Brandweerlieden en politiemensen die bij de vuurwerkramp zijn ingezet en traumatische ervaringen hebben opgelopen, worden geholpen door tientallen eigen collega's. De politie Twente heeft 25 agenten speciaal daarvoor beschikbaar gesteld.

Het Enschedese brandweerkorps telt twaalf brandweerlieden die een speciale training hebben gevolgd om collega's op te vangen. Daarnaast hebben brandweer en politie gespecialiseerde hulpverleners aangetrokken, onder wie psychologen. „In emotioneel opzicht heeft mijn korps zware klappen opgelopen. We hebben vier collega's verloren”, zegt A. Groos, commandant van de Enschedese brandweer.

De brandweer heeft bij de bestrijding van de brand ruim 1600 brandweerlieden ingezet. De helft was afkomstig uit de regio Twente, de rest uit andere delen van Nederland en Duitsland (tachtig). De politie heeft de afgelopen tien dagen gemiddeld 655 mensen ingezet, onder wie 300 ME'ers en 250 mensen van het Rampen Identificatie Team (RIT) en de Technische Recherche.

De gemeente Enschede en aanverwante diensten hebben 1000 mensen ingezet en aan de geneeskundige hulp op de dag van de ramp namen 680 hulpverleners deel. Het ging daarbij onder meer om ambulancepersoneel (270) en EHBO'ers (85). Vanuit Duitsland kregen de hulpverleners assistentie van acht helikopterteams.

De overheid is op het gebied van vuurwerk niet deskundig en heeft de afgelopen tien jaar gefaald ten aanzien van regelgeving voor vuurwerkbedrijven. Dat hebben de twee brancheorganisaties voor vuurwerkbedrijven gisteren gesteld tijdens een persconferentie naar aanleiding van de ramp in Enschede.

De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN) stuurt minister Pronk (VROM) een open brief om het ongenoegen te uiten. Branchecollega PVPT (Branchevereniging voor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen) steunt de actie. Bij de twee brancheorganisaties zijn 34 van de 71 vuurwerkbedrijven met een vergunning aangesloten.

De VEN zegt de afgelopen tien jaar bij de overheid herhaaldelijk te hebben aangedrongen op goede regelgeving, maar dit zou onder meer door onkunde bij de ministeries zijn mislukt. Naar aanleiding van de ramp in Enschede wil de VEN dat er alsnog goede regelgeving komt. „Er is in Nederland voldoende kennis aanwezig, onder meer in de vuurwerkbranche en bij TNO. Die kennis moeten we samenbrengen”, zegt VEN-voorzitter G. Wagenvoort. „De overheid heeft de afgelopen tien jaar verzuimd de branche serieus te nemen.”

Zakgeld
Op gironummer 777 van het Nationaal Rampenfonds in Den Haag is inmiddels 15 miljoen gulden binnen gekomen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. Gedetineerden in de penitentiaire inrichting De Geniepoort in Alphen aan den Rijn hebben van hun zakgeld 319 gulden bij elkaar gebracht voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. De directie van De Geniepoort verdubbelt dat bedrag. De penitentiaire inrichting telt 288 cellen.