Ramp Enschede 15 mei 2000

Kabinet overlegt
over vuurwerkramp Enschede

DEN HAAG – Een groot deel van het kabinet heeft vandaag overleg gevoerd over de vuurwerkramp in Enschede. De meest betrokken bewindslieden hebben bekeken welke maatregelen op korte termijn moeten worden genomen. De Tweede Kamer wordt hierover naar verwachting morgen geïnformeerd.

Afgesproken is dat minister Borst van Volksgezondheid zich gaat buigen over de nazorg en de geneeskundige hulpverlening aan de slachtoffers. Minister Zalm van Financiën onderzoekt of de gemeente Enschede een financiële tegemoetkoming moet krijgen.

Ook aanwezig waren minister Pronk van Milieu, minister De Vries en staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken, minister De Grave van Defensie, staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken, en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie. Zij zullen allen op hun eigen terrein nagaan welke informatie de Kamer nog nodig heeft.

De commissie Binnenlands Zaken komt morgen voor een spoedzitting bijeen. PvdA-Kamerlid De Cloe, voorzitter van de commissie, heeft al contact gezocht met staatssecretaris De Vries die verantwoordelijk is voor rampenbestrijding. „De staatssecretaris heeft tegen mij gezegd dat het kabinet een brief wil sturen met de eerste informatie. Die brief kan natuurlijk nog niet alles bevatten, dus misschien zullen we nog aanvullende informatie vragen. Dat bespreken we morgen in de procedurevergadering.”

VVD-Kamerlid Van den Doel vindt dat in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over de aanpak van het onderzoek naar de ramp. Volgens hem moet het een breed en onafhankelijk onderzoek worden. Ook burgemeester Mans van Enschede heeft al bekend gemaakt dat dat de bedoeling is. Van den Doel benadrukt echter dat zo'n onderzoek niet door iemand van de gemeente mag worden gedaan. „De gemeente is namelijk zelf partij in deze zaak. Zij heeft de vergunningen verleend en de gemeente heeft ook een toezichthoudende taak.”

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting zei vanmiddag dat de woningbouwcorporaties een warme schouder bij hem zullen vinden als ze geld tekort hebben.