Ramp Enschede15 mei 2000

Chronologie
van de ramp

15.00 uur:  melding van brand bij S. E. Fireworks aan de Tollensstraat, vlak bij de Grolsch-bierbrouwerij in Enschede.

15.30 uur:  een aantal explosies doet zich voor, waaronder een uiterst zware. De vuurwerkopslagplaats vliegt in de lucht en de enorme druk verwoest honderden huizen in de directe omgeving en is tot ver in de omgeving voelbaar. De chaos is compleet. Een enorme zwarte rookpluim is tientallen kilometers in de omtrek te zien.

16.00 uur:  politie zet de buurt af. Vrees voor vele doden en gewonden en voor het exploderen van de in brand staande Grolsch-brouwerij.

16.15 uur:  burgemeester Mans van Enschede verklaart het getroffen stadsdeel tot rampgebied en verzoekt om het instellen van een provinciaal coördinatiecentrum. Hij roept de hulp in van politie, ambulancediensten en brandweerkorpsen in de gehele regio. Ook die van Rheine (Duitsland).

16.20 uur:  bij het Van Heekpark wordt een noodhospitaal ingericht. Autoriteiten bevestigen de eerste dode. Geruchten circuleren dat een zes man sterke brandweerploeg is omgekomen.

16.30 uur:  de evacuatiezone wordt uitgebreid. Politie zet verscheidene toegangswegen af om ramptoerisme tegen te gaan en vrij baan te scheppen voor hulpverleners.

17.30 uur:  politie krijgt meldingen van plunderingen, onder andere bij een slijterij en een supermarkt.

17.40 uur:  hulpverleners van buiten Enschede verzamelen zich bij het Arkestadion. Daar staan zo'n honderd ambulances.

18.30 uur:  burgemeester Mans verklaart dat er minstens honderd gewonden zijn. Over doden wil hij nog niets bevestigen. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Nationaal Coördinatie Centrum actief.

19.00 uur:  burgemeester Mans zegt dat waarschijnlijk twintig mensen zijn omgekomen. De gemeente heeft een informatienummer geopend: 053-4818181. Vliegbasis Twenthe is opengesteld voor traumahelikopters. In de Diekmanhal worden mensen opgevangen die dakloos zijn geraakt.

19.30 uur:  een team van RIVM (de milieudienst) gaat naar Enschede om giftige stoffen in de lucht te meten.

20.00 uur:  burgemeester Mans stelt noodverordening in, onder meer om plunderen te voorkomen. Er komt een nieuw informatienummer 0800-1100, wegens overbelasting van het vorige.

20.15 uur:  explosiegevaar bij Grolsch, waar onder meer 6000 liter ammoniak ligt, is geweken.

20.30 uur:  minister De Vries (Binnenlandse Zaken) arriveert in Enschede. Hij bezoekt ook de regionale crisisstaf in Hengelo.

21.00 uur:  peloton ME'ers is paraat om plunderingen tegen te gaan.

22.00 uur:  Mans zegt dat het zoeken naar slachtoffers de hele nacht doorgaat.

23.30 uur:  hulpverleners trekken het rampgebied in op zoek naar slachtoffers. Ruim 800 mensen brengen de nacht door in Pathmoshal en Diekmanhal.

00.45 uur:  Mans zegt dat het aantal gewonden is opgelopen tot 230. GGD komt later met het cijfer 300.

01.15 uur:  mededeling dat acht lichamen zijn geborgen, waaronder die van twee brandweerlieden. Naar twaalf anderen wordt nog gezocht, onder wie ook nog twee brandweermannen.

06.00 uur:  voor geheel Enschede geldt een noodverordening om ramptoerisme te bestrijden.

06.30 uur:  aantal lijnen voor 0800-1100 wordt uitgebreid van tien naar dertig.

09.00 uur:  premier Kok komt aan in Enschede.

10.30 uur:  koningin Beatrix arriveert en bezoekt samen met Kok het rampgebied. Ze toont zich ontdaan.

11.00 uur:  speciaal noodnummer voor gedupeerden geopend.

12.00 uur:  gemeente komt met nieuw cijfer van gewonden: 541. Het aantal geborgen doden is opgelopen tot dertien.

13.00 uur:  premier Kok kondigt een groot onderzoek aan naar de oorzaak. Verbond van verzekeraars stelt telefoonnummer open voor gedupeerden.

14.00 uur:  behandelde gewonden worden teruggeroepen voor tetanusprik.

14.15 uur:  gemeente zegt dat asbest is vrijgekomen. Bewoners in Noord-Enschede en omgeving wordt geadviseerd geen stoffige werkzaamheden uit te oefenen en hun kleren te wassen.

15.30 uur:  dodental loopt op naar veertien. Aantal gewonden stijgt tot 562. Er zijn circa 400 vermisten. In de loop van de dag melden velen van hen zich.

16.00 uur:  het Nationaal Rampenfonds stelt giro 777 open voor giften aan de gedupeerden.

18.00 uur:  Verbond voor verzekeraars schat de schade op enkele honderden miljoenen guldens. Minister Borst bezoekt Medisch Spectrum Twente en de Diekmanhal.

19.00 uur:  bergingsbedrijven beginnen met opruimen en herstelwerkzaamheden. Justitie bevestigt mogelijkheid van een gerechtelijk vooronderzoek.

20.00 uur:  rampenidentificatieteam meldt vijftien doden te hebben geborgen. Het aantal gewonden in ziekenhuizen bedraagt nog 58.