Ramp Enschede15 mei 2000

„Adviezen Bijlmer ter harte genomen”

Meijer ziet verbetering
in bestrijding rampen

DEN HAAG – Theo Meijer, vorig jaar nog voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, vindt het logisch dat er parallellen worden getrokken tussen de ramp met het El Al-vliegtuig in de Bijlmermeer en deze ramp in Enschede.

„Ik heb de ontwikkelingen in Enschede met speciale belangstelling gevolgd, en ik heb de indruk dat de aanbevelingen die wij vorig jaar hebben gedaan, in Enschede zeer ter harte worden genomen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor de informatievoorziening, aldus Meijer. „De autoriteiten in Enschede geven elk uur een persconferentie. De informatie die zij daar verstrekken, lijkt tot nu toe heel adequaat. In de Bijlmer had je de eerste dagen die enorme aantallen doden en vermisten, aantallen die later veel kleiner bleken te zijn. Hier in Enschede kwam al vrij vroeg door wat ook op dit moment nog het juiste aantal lijkt te zijn. Adequate informatie naar betrokkenen en publiek is in dit stadium van een ramp heel belangrijk: je voorkomt ermee dat er allerlei indianenverhalen ontstaan, zoals dat in de Bijlmer wel is gebeurd.”

Hulp
Ook de hulpverlening kwam in Enschede volgens Meijer aanzienlijk beter en gecoördineerder op gang dan destijds in Amsterdam. „Neem alleen de grondige manier waarop het rampgebied onmiddellijk hermetisch is afgesloten. In de Bijlmer kon iedereen urenlang tot vlak bij de rampplaats komen. Ik heb de indruk dat ook dat hier veel beter is georganiseerd.”

Meijer benadrukt dat in dit stadium van de ramp de zorg voor de slachtoffers absolute voorrang moet krijgen. „Ik hoor nu ook al allerlei mensen vragen naar de oorzaak van de ramp; wie er eventueel schuldig is of nalatig is geweest. Maar mijn grootste zorg is dat de slachtoffers goed worden geholpen en dat ook de nazorg goed wordt geregeld.”

Niettemin vraagt ook Meijer zich af hoe de ramp met zo'n explosieve opslagplaats vlak bij een woonwijk heeft kunnen gebeuren. „Ik ben wel blij met wat premier Kok op zijn persconferentie in Enschede heeft gezegd: dat er een diepgaand, omvattend en vooral onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen moet komen. Ik kan dat alleen maar met grote instemming onderschrijven.”