Ramp Enschede15 mei 2000

Woningcorporaties maken schatting

Huizenschade rond
de 100 miljoen

Van onze binnenlandredactie
ENSCHEDE/DEN HAAG – De schade aan het huizenbestand van de gezamenlijke woningcorporaties in Enschede loopt in de richting van de 100 miljoen gulden. Die schatting maakte algemeen directeur A. Toering van woningcorporatie Domijn gistermiddag bekend in Enschede.

De corporaties beheren samen enkele honderden woningen in het centrum van Enschede. Toering benadrukte dat de gezamenlijke corporaties voor herhuisvesting en voor herstel van de getroffen huizen behalve op de gemeente Enschede een beroep zullen doen op het Rijk en de provincie.

Het Verbond van Verzekeraars Nederland heeft een gezamenlijk telefoonnummer opengesteld waar gedupeerden van de explosie in Enschede schade kunnen melden. Het nummer is 055-5775050. Vandaag zal in Enschede een centrale helpdesk van alle verzekeraars worden geopend, zo maakte een woordvoerder van het verbond gisteren bekend. Mensen die schade hebben geleden door de explosie van zaterdagmiddag kunnen zich daar melden. De verzekeraars zullen dan gezamenlijk experts aan het werk zetten.

Gedupeerden krijgen de vergoedingen gewoon van hun eigen verzekering. „Met een eventueel aansprakelijkheidstraject daarna hebben zij niets te maken”, aldus de woordvoerder. Wanneer er uiteindelijk schades zijn die niet door verzekeringen gedekt worden, kan mogelijk een beroep gedaan worden op de nieuwe Wet tegemoetkoming rampen en zware ongevallen.

Schade
De woordvoerder van de verzekeraars, die gisteren overleg hadden over wat er nu moet gebeuren, kon nog niets zeggen over de omvang van de schade. Experts kunnen het gebied ook nog niet in omdat dat nog niet is vrijgegeven.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen werd in 1998 van kracht naar aanleiding van de recente overstromingen van de grote rivieren. Op grond van de wet kan de overheid onverzekerbare schade vergoeden bij grote rampen. In de wet staan alleen zoetwateroverstromingen en aardbevingen expliciet genoemd. Maar bij Koninklijk Besluit kunnen ook grote ongevallen zoals die in Enschede onder de werking van de wet worden gebracht.

De wet werd tot nu toe alleen toegepast bij de schade die vooral landbouwers hebben geleden als gevolg van de extreem zware regenval in de herfst van 1998.

Schade
De eigenaar van de vuurwerkopslagplaats is aansprakelijk voor de schade die de explosies en het vuur in Enschede hebben aangericht. Verder is niet uitgesloten dat ook anderen, waaronder de gemeente Enschede, aansprakelijk worden gesteld.

Dat zegt Y. Drost van het gelijknamige letselschadebureau in Hengelo. Het bedrijf behoort tot de grootste letselschadebureaus van Oost-Nederland en heeft een speciale hulplijn geopend, waar slachtoffers informatie over het verhalen van letselschade kunnen krijgen.

„Voor zover we op grond van de nu beschikbare informatie kunnen beoordelen, is de eigenaar van de opslagplaats aansprakelijk. Hij moet voldoende veiligheidsvoorzieningen treffen om een ramp zoals nu is gebeurd te voorkomen”, zegt Drost. Volgens hem kan mogelijk ook de gemeente Enschede mede-aansprakelijk worden gesteld.

De expert benadrukt dat in dit geval aansprakelijkheid iets anders is dan schuld. Volgens Drost moet de gemeente Enschede nog een aantal belangrijke vragen beantwoorden. „Welke brandmelding kwam er bij de brandweer binnen en hoe is daarmee opgegaan?” Ook wil het bureau weten of er na de ontploffing van de vuurwerkopslagplaats in Culemborg in 1991 al dan niet extra maatregelen zijn genomen.

De schade aan het huizenbestand van de gezamenlijke woningcorporaties in Enschede loopt in de richting van de 100 miljoen gulden. Die schatting maakte algemeen directeur A. Toering van woningcorporatie Domijn gistermiddag bekend in Enschede.

Het Verbond van Verzekeraars Nederland heeft een gezamenlijk telefoonnummer opengesteld waar gedupeerden van de explosie in Enschede schade kunnen melden. Het nummer is 055-5775050. Vandaag zal in Enschede een centrale helpdesk van alle verzekeraars worden geopend, zo maakte een woordvoerder van het verbond gisteren bekend. Mensen die schade hebben geleden door de explosie van zaterdagmiddag kunnen zich daar melden. De verzekeraars zullen dan gezamenlijk experts aan het werk zetten.

Gedupeerden krijgen de vergoedingen gewoon van hun eigen verzekering