„Een concert bijwonen? Ik geloof niet dat je als een bedorven mens uit een concertzaal komt.” Slootweg: „Maar dat is het nu juist, professor, we gaan er al bedorven in.” Al hebben prof. Van Deursen en Slootweg dezelfde basis van Schrift en belijdenis, ze komen tot een ander standpunt tegenover kunst en cultuur.

Foto RD, H. J. Visscher