Kerkelijk Leven 20 juli 1999

Vaticaan verbiedt bijwonen
congres gehuwde priesters

NIJMEGEN – Het Vaticaan heeft een Canadese emeritus bisschop verboden het internationale congres van gehuwde priesters bij te wonen. Het vijfde wereldcongres heeft van 28 juli tot 1 augustus in Atlanta (VS) plaats.

Van de pauselijk nuntius in Canada, bisschop Luigi Bonazzi, kreeg emeritus bisschop Remi De Roo de wens van de Vaticaanse congregatie voor de bisschoppen te horen dat hij zijn naam moet schrappen van de lijst van sprekers en dat hij moet afzien van deelname aan het congres. GOP (Gehuwde en Ongehuwde Priesters), de vereniging tot vernieuwing van het ambt in de RK-Kerk, heeft dit vernomen van de Canadese zustervereniging Corpus Canada.

De nuntius wees De Roo, geboren in Canada, erop dat tot de organiserende verenigingen enkele organisaties behoren die openlijk met het leergezag van de RK-Kerk van mening verschillen. De aanwezigheid van een bisschop zou volgens de nuntius aanleiding geven tot verwarring.

Naast de Amerikaanse en Canadese verenigingen van gehuwde priesters wordt het congres mede georganiseerd door de Amerikaanse Acht Mei Beweging, de Vereniging voor rechten van rooms-katholieken in de kerk, de internationale vereniging ”We Are Church” (in Nederland ”Kerk Hardop” geheten) en de beweging voor de priesterwijding van vrouwen.