Het altaar boven de steen waarvanaf volgens de traditie Christus de broden en vissen heeft uitgedeeld. Daarvóór het beroemde mozaïek van de broden en vissen.

Foto's A. Muller