De kerk is een reconstructie van een Byzantijnse kerk die op dezelfde plaats heeft gestaan. De basiliek is door twee zuilenrijen in drie schepen verdeeld.

Foto