Kerk en Godsdienst18 juli 2001

„Geld nodig voor herstart na mkz”

Kritiek uit kerken
op strafkortingen
voor veehouders

Van onze kerkredactie
UTRECHT – De Samen-op-Wegkerken pleiten voor een rechtvaardige schadevergoeding ten gunste van de boeren die getroffen zijn door de mkz-crisis. De kerken vinden de boetes zoals die aan sommige boeren zijn opgelegd „buitensporig hoog.” Ze staan niet in verhouding tot de boetes die de strafrechter doorgaans aan wetsovertreders oplegt. Herziening van deze maatregel vinden de SoW-kerken dan ook gewenst.

De kerken schrijven dit in een brief aan minister Brinkhorst van Landbouw en de Tweede-Kamercommissie voor landbouw, natuurbeheer en visserij. De kerken geven daarmee gehoor aan het verzoek van het Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw en de Arme Kant van Nederland/EVA, die namens de kerken nauw betrokken zijn bij de mkz-crisis.

„Als Samen-op-Wegkerken staan we voor een rechtvaardige verdeling van lasten en voor dierenwelzijn”, aldus de brief. De kerken verwijzen naar 240 van de 2600 veehouders die door de minister een strafkorting opgelegd krijgen naar aanleiding van hun optreden tijdens de mkz-crisis. „De boetes bedragen 35 tot 100 procent van de schadevergoeding die de boeren zouden moeten krijgen. Het is echter duidelijk dat ieder bedrijf het bedrag dat voor het verlies van vee is getaxeerd, nodig heeft om een herstart te kunnen maken”.

Soepel en snel
De SoW-kerken vragen de Tweede Kamer om er bij de minister van Landbouw op aan te dringen af te zien van kortingen die niet in verhouding staan tot eventuele tekortkomingen die bij bedrijven zouden zijn vastgesteld. De kerken verwijzen naar het debat in de Tweede Kamer, waarin de minister heeft toegezegd de uitbetalingen soepel en snel te willen afhandelen. Minister-president Kok heeft zelfs uitgesproken dat geen van de getroffen bedrijven failliet mag gaan.

De kerken hopen met hun actie steun uit te drukken aan plaatselijke initiatieven van kerken. De kerken zijn steeds sterk pastoraal en praktisch betrokken geweest bij de getroffen gemeenschap. Het Oecumenisch Netwerk heeft op 26 juni in Zwolle een dag belegd over pastoraat en mkz. Daarbij bleek de pastorale nood hoog te zijn. Boeren gaven aan in grote onzekerheid te leven over het voortbestaan van hun bedrijf.