Kerk en Godsdienst21 maart 2001

Priesters en missionarissen daders

Vaticaan bevestigt
seksueel misbruik
van nonnen

VATICAANSTAD – Het Vaticaan heeft gisteren seksueel misbruik van nonnen door priesters en missionarissen in een aantal landen bevestigd. Nonnen werden verkracht of moesten de pil gebruiken, terwijl zwangere nonnen tot abortus werden gedwongen.

Volgens woordvoerder Joaquin Navarro-Valls is het Vaticaan op de hoogte van het seksueel misbruik, maar beperkt het probleem zich tot een bepaald gebied. De Italiaanse krant La Repubblica, die gisteren het schandaal naar buiten bracht, berichtte over misbruik in 23 landen, waaronder de Verenigde Staten, Brazilië, de Filipijnen, India, Ierland en Italië.

De krant beroept zich op een rapport dat uit 1995 dateert. Volgens Maura O'Donohue van de Engelse rk-hulporganisatie Cafod, die het rapport had opgesteld, deden de meeste gevallen van seksueel misbruik zich voor in Afrika. Met het oog op de aids-epidemie werden nonnen daar als 'veilig' beschouwd.

De arts O'Donohue, die zelf non is, bericht in haar rapport van een geval waarbij twintig nonnen van hetzelfde klooster op hetzelfde moment zwanger waren. In een ander geval ontsloeg een bisschop de overste van een klooster, die had geklaagd dat 29 van haar nonnen door priesters zwanger waren gemaakt. De bisschop, wiens bisdom niet bekend is gemaakt, wilde niet naar haar luisteren.

In het rapport is ook sprake van een priester die een non dwong een abortus te ondergaan. Daarbij liet zij het leven. De priester, wiens naam niet bekend is gemaakt, leidde vervolgens de uitvaartmis voor de non. Het is volgens O'Donohue „in Afrika onmogelijk voor een vrouw om een man te weigeren, vooral een oudere man of een priester.”

In een ander geval werd een moeder-overste benaderd door priesters met het verzoek de nonnen beschikbaar te stellen voor hun seksuele wensen. Toen zij dit weigerde, zeiden de priesters dat ze nu in de dorpen op zoek moesten naar vrouwen en dat zij daardoor aids zouden kunnen oplopen.

Geen inspectie
In 1998 presenteerde moeder-overste Marie McDonald van de Missionarissen van Onze Lieve Vrouwe van Afrika haar rapport ”Het probleem van seksueel misbruik van Afrikaanse nonnen”, dat zij aanbood aan het Vaticaan en de overkoepelende organisaties van hogere oversten van mannelijke en vrouwelijke religieuze orden.

Zij bestrijdt dat het Vaticaan effectieve maatregelen neemt. Er vindt volgens haar geen enkele inspectie plaats. Bovendien wordt een non die zwanger is geraakt, uit de orde gezet, terwijl een priester die daarvoor verantwoordelijk is, alleen maar wordt overgeplaatst.