Kerkelijk Leven 21 augustus 2000

Ds. G. Kuijt
(67) overleden

Van onze kerkredactie
CHILLIWACK – Ds. G. Kuijt, emeritus zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeenten, is vannacht overleden. Ds. Kuijt was al geruime tijd ernstig ziek. Hij werd 67 jaar oud.

Gerrit Kuijt werd op 22 mei 1933 geboren te Katwijk aan Zee. Hij studeerde aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam en werd op 15 februari 1962 met zijn vrouw (samen met zuster B. Sonneveld en het onderwijzersechtpaar J. D. ten Voorde) uitgezonden naar Irian Jaya, het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Met deze uitzending kregen de Gereformeerde Gemeenten hun eerste zendingspredikant. Ds. Kuijt werkte achtereenvolgens op de posten Kosarek, Abenaho, Landikma, Nipsan (deze post werd in 1974 verwoest), Langda, Pass Valley en Bommela. Op 1 februari 1991 ging ds. Kuijt om gezondheidsredenen met emeritaat, waarna hij vertrok naar Chilliwack (Canada). Daar verleende hij enige jaren voor de helft van de tijd bijstand in prediking en pastoraat in de Netherlands Reformed Congregation.

In 1996 ging ds. Kuijt, samen met A. Mol uit Krabbendijke, op het Indonesische eiland Bali vrijwilligerswerk doen onder de paraplu van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Dit initiatief werd niet gesteund door het zendingsdeputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten.