Kerkelijk Leven 19 juni 2000

Ds. J. van Belzen
doet intrede in
herv. Maassluis

Van een medewerker
MAASSLUIS – Ds. P. L. de Jong, hervormd predikant te Rotterdam heeft gistermorgen zijn zwager ds. J. van Belzen in Maassluis bevestigd tot predikant van de hervormde wijkgemeente Grote Kerk.

De wijkgemeente was vacant sinds ds. P. Vermaat begin 1997 vertrok naar Scheveningen. De bevestiger preekte over Handelingen 8:5 en 8, over Filippus die naar Samaria gaat om Christus te prediken.

Ds. Van Belzen, gekomen van Hattem, preekte over Handelingen 9:31. Hij sprak over de manier van verkondigen in onze tijd, „al zijn wij als christelijke gemeente verdeeld in aparte gemeenten. Ondanks onze aparte voorgeschiedenissen zijn wij één gemeente, die van onze Heere Jezus Christus. Waar we ook wonen of werken, in Hattem of in Maassluis,” aldus de nieuwe predikant.

Ds. J. E. de Groot uit Vlaardingen sprak als consulent en namens de classis en ring Schiedam. Ds. J. de Visser voerde het woord namens de centrale kerkenraad en A. Snoeij sprak als voorzitter van de wijkgemeente Grote Kerk.