Kerkelijk Leven 2 februari 2000

Dr. I. Boot (69)
overleden

Van onze kerkredactie
TIEL – Op de leeftijd van 69 jaar is gisteren, na een ernstige ziekte, dr. I. Boot overleden. Dr. Boot was emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Izaäk Boot werd op 18 september 1930 in het Zeeuwse Kortgene geboren. Na de ulo bezocht hij het gemeentelijk lyceum te Goes, om vervolgens aan de Universiteit Utrecht theologie te gaan studeren.

Op 25 mei 1961 verbond kandidaat Boot zich aan zijn eerste gemeente, Wijngaarden. Twaalf jaar later, op 1 juli 1973, deed hij intrede in Nijkerkerveen en op 26 december 1977 verbond hij zich aan zijn laatste gemeente, Boven-Hardinxveld. Op 18 september 1992 ging ds. Boot met vervroegd emeritaat. In een gesprek met deze krant noemde hij „de moeite om de beproefde bijbelse leer inzichtelijk te maken voor de moderne mens” een van de redenen voor zijn vervroegd uittreden.

Ds. Boot promoveerde op 13 mei 1971 bij de Utrechtse hoogleraar G. P. van Itterzon. In zijn studie ”De allegorische uitleg van het Hooglied” onderbouwde hij de stelling dat de allegorische interpretatie van het Hooglied overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling van het bijbelboek.

De begrafenis van dr. Boot heeft zaterdag in Wijngaarden plaats. Ds. C. M. Visser, predikant te Boven-Hardinxveld, zal om 11.00 uur in de dorpskerk de rouwdienst leiden. De teraardebestelling is om 12.00 uur op de Oude Begraafplaats.