19 oktober 2001

Teksten uit de Koran

„Allah! Er is geen God, dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft de Koran geopenbaard.”

„Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam.”

„Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.”

„Voor wie een moskee bouwt voor Allah, bouwt Hij een huis in het paradijs.”

„En waar u ook vandaan komt, wendt uw gezicht naar de Heilige Moskee...; waar u ook bent, wendt uw aangezicht daarheen.”

„Niet was de Messias, zoon van Maria, anders dan een boodschapper.”

(over de dood van Jezus)
„Maar niet hebben zij hem (Jezus) gedood en niet hebben zij hem gekruisigd, doch voor hen (de joden) werd een schijnbeeld van hem gemaakt.”

(over de dag des Oordeels)
„De mensen aan de rechterkant (...) zijn in tuinen van vreugde en plezier (...) op prachtig bewerkte rustbedden (...); de mensen aan de linkerkant zijn in een gloeiende hitte en kokend water en onder een zwarte rook zonder koelte of weldadige verfrissing.”

„Degenen die gedood worden op de Weg van Allah: Hij doet hun werk nooit verloren gaan.”

„Strijdt op de weg van Allah met degenen die met jullie strijden, maar overschrijdt de grenzen niet.”

„Laten derhalve zij die hun tegenwoordige leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen wij hem een grote beloning geven.”