Het Reformatorisch Dagblad

English version

Het Reformatorisch Dagblad is een christelijk dagblad van bevindelijk gereformeerde signatuur. Het is in 1971 opgericht om vanuit Gods gezaghebbend en onfeilbaar Woord richting te geven aan de meningsvorming, ten einde daardoor een dam op te werpen tegen de geestelijke verwording die ons land bedreigt.

Het Reformatorisch Dagblad baseert zich daarbij op de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid) in het besef dat de waarheid daarvan ook met het hart beleefd moet worden. Voor het beoordelen van het publieke leven is met name artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis van grote betekenis.

De kerkelijke verdeeldheid onder de gereformeerde belijders betreurend, tracht het Reformatorisch Dagblad –waar mogelijk– samenbindend te werken tussen hen die de gereformeerde leer van harte onderschrijven en liefhebben.

Adres: Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn, tel. 055 5390222.
Email: DigitaleMedia@reformatorischdagblad.nl