Een kleuter met ernstige brandwonden.

Foto Ned. Brandwondenstichting