Gezondheid 2 oktober 2001

Echo schat kans op hartinfarct in

Door A. M. Alblas
Met behulp van echografie van de halsslagader kan een hartinfarct of een beroerte worden voorspeld. De methode zou als bevolkingsonderzoek kunnen worden ingevoerd. Door het vroegtijdig nemen van maatregelen, nog voordat een patiënt klachten heeft, zou een hartinfarct of een beroerte kunnen worden voorkomen.

Antonio Iglesias del Sol (31), internist in opleiding, deed onderzoek naar de risicofactoren die een hartinfarct of een beroerte kunnen veroorzaken. Vorige week woensdag promoveerde hij op dit onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat roken, stress, hoge bloeddruk en een stevig cholesterolgehalte de kans op hart- en vaatziekten ernstig vergroten, is bekend. Iglesias del Sol toont echter aan dat ook een toename van de vaatwanddikte en verkalking (atherosclerose) van de halsslagader een hartinfarct of een beroerte kunnen voorspellen.

ERGO-onderzoek
De promovendus maakte gebruik van een grootschalig onderzoek onder ouderen in de Rotterdamse wijk Ommoord: het ”Erasmus Rotterdam, Gezondheid en Ouderen-onderzoek”, kortweg ERGO genoemd. In dat onderzoek werd in de periode 1990-1993 van bijna 8000 personen van 55 jaar en ouder informatie over de dikte van de vaatwand en de aanwezigheid van vettige aanslibbing (plaques) in de halsslagaders vastgelegd. Dat gebeurde met behulp van echografie. Vanaf 1990 werd tevens geregistreerd welke ERGO-deelnemer werd getroffen door een hartinfarct of een beroerte. Alle deelnemers werden enkele jaren later, in de periode 1997-1999, weer onderzocht, waarbij n de vaatwanddikte opnieuw werd geregistreerd.

„Bij een toenemende verdikking van de binnenste vaatwand van de halsslagader –de intima– zie je de kans op een hartinfarct geleidelijk toenemen”, zegt Iglesias del Sol. Aan de hand daarvan trekt hij de conclusie dat de dikte van die intima een sterke voorspeller is van het optreden van een hartinfarct. „Wanneer er in die intima ook nog sprake is van een of meer plaques, is het risico op het krijgen van een hartinfarct zelfs bijna drie keer zo groot”, zegt hij.

Herseninfarct
De aanwezigheid van plaques in de halsslagaders verhoogt eveneens de kans op het krijgen van een herseninfarct. Uit het onderzoek blijkt dat die kans zelfs tien keer groter is dan bij mensen zonder plaques. Omdat de risicofactoren gemakkelijk zijn vast te stellen door middel van echografie, is deze techniek goed toepasbaar voor een algemeen bevolkingsonderzoek en uiteraard ook bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Iglesias del Sol heeft ook gekeken naar het verband tussen klassieke cardiovasculaire risicofactoren en de progressie van plaques in de halsslagaders. De belangrijkste risicofactoren zijn: leeftijd, geslacht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, roken en suikerziekte. In deze groepen neemt de plaquevorming sneller toe dan bij andere deelnemers aan het onderzoek.