Economie24 januari 2001

Collectieve sector
profiteert meest van
economische groei

DEN HAAG – Niet gezinnen en bedrijven, maar de collectieve sector heeft het meest geprofiteerd van de economische groei.

Dat bleek vandaag bij de presentatie van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van de Volkskrant.

Het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen steeg sinds het aantreden van het eerste paarse kabinet van 10 naar 15 procent. De bevindingen staan haaks op het beeld dat tot nu toe bestond, dat huishoudens en bedrijven voornamelijk hebben geprofiteerd van de economische groei.

Uit de berekeningen blijkt dat gezinnen hun aandeel in het nationaal inkomen vorig jaar zagen afnemen van 79 tot 75 procent. Het aandeel van bedrijven daalde van 12 naar 9 procent.

Volgens de CPB-cijfers steeg het nationaal inkomen sinds 1995 van 573 miljard tot 832 miljard. Dat is een stijging van ruim 45 procent. De inkomstenstijging van bedrijven en gezinnen bleef beperkt tot respectievelijk 16 en 38,7 procent.

De paarse kabinetten hebben een groot deel van het inkomen voor de collectieve sector gebruikt om het financieringstekort te verkleinen. In 1995 was er nog een tekort van 28 miljard. Vorig jaar is afgesloten met een overschot van 18 miljard.