Buitenland

Texas zou zich
aan 'executieloterij'
schuldig maken

LONDEN – De manier waarop de Amerikaanse staat Texas omgaat met de uitvoering van de doodstraf, lijkt volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International op een loterij.

Het proces dat voorafgaat aan executie is volgens de organisatie „een aaneenschakeling van inadequate procedures die niet eens voldoen aan de internationale minimumeisen voor de bescherming van de rechten van de mens”.

Texas is recordhouder in de uitvoering van doodstraffen. Van de 74 executies vorig jaar in de Verenigde Staten werd de helft in deze staat uitgevoerd. Dat is meer dan in enig westers land. De slachtoffers zijn volgens Amnesty veelal armen, jongeren en mensen met een gebrekkige geestelijke ontwikkeling „die in de steek gelaten zijn door het juridisch systeem”. Van de mensen die worden geëxecuteerd, behoort de helft tot etnische minderheden. Van hen wordt 88 procent ter dood gebracht wegens de moord op een blanke”, aldus Amnesty.