Buitenland4 februari 2000

ÖVP en FPÖ
ondertekenen
preambule

WENEN – De preambule (verklaring vooraf) bij de regeringsverklaring van het nieuwe Oostenrijkse kabinet is gisteren ondertekend door beide partijleiders, Schüssel van de conservatieve ÖVP en Haider van de extreem rechtse FPÖ. Hieronder volgen de belangrijkste passages uit de verklaring.

„Oostenrijk is medeverantwoordelijk voor de noodlottige geschiedenis van de twintigste eeuw en de ongehoorde misdaden van het nazi-regime: ons land neemt de verantwoordelijkheid voor de lichte en donkere kanten van zijn geschiedenis en de daden van alle Oostenrijkers, goede en slechte. Nationalisme, dictatuur en intolerantie leidden tot oorlog, vreemdelingenhaat, onvrijheid, racisme en massamoord. Het unieke en onvergelijkbare karakter van de holocaustmisdaden maakt een voortdurende waakzaamheid tegen alle vormen van dictatuur en totalitarisme noodzakelijk.

De bondsregering benadrukt haar onwrikbare verbondenheid met de geestelijke en morele waarden die de gemeenschappelijke erfenis van de Europese volkeren zijn en die de grondslag vormen van de persoonlijke vrijheid, politieke vrijheid en het gezag van het recht waarop iedere ware democratie berust.

In de verdieping, integratie en uitbreiding van de unie ligt Oostenrijks toekomst. De geschiedenis van Oostenrijk en zijn politieke toestand vormen een bijzondere opdracht het integratieproces te versnellen en de Europese gedachte nog sterker in het dagelijks leven van mensen te verankeren.”