Binnenland 8 oktober 1999

Burgemeester belaagd

Kollum op
stelten over
asielzoekers

KOLLUM (ANP) – Een informatiebijeenkomst in sporthal De Bijhal in Kollum is gisteravond volledig uit de hand gelopen.

Tientallen jongeren drongen zich naar voren en bekogelden de sprekers met eieren. Vooral burgemeester P. Visser moest het ontgelden. Hij moest onder politiebegeleiding worden afgevoerd.

De bijeenkomst over een nieuw te bouwen permanent asielzoekerscentrum (azc) in Kollum werd kort na het begin afgelast. Er waren circa 800 mensen bij aanwezig. De politie arresteerde twee personen wegens de gewelddadigheden.

Kort voor de bijeenkomst demonstreerden ongeveer duizend mensen buiten de sporthal tegen het azc. De sfeer tijdens de demonstratie was grimmig. Veel Kollumers verzetten zich heftig tegen het permanente azc, dat de functie van bestaande centrum De Poelpleats moet overnemen.

Vaatstra
Vooral na de moord op Marianne Vaatstra is het verzet in alle hevigheid toegenomen. De link naar de hoofdverdachte, een voormalige bewoner van De Poelpleats, werd tijdens de demonstratie verscheidene malen aangehaald. De man is nog steeds voortvluchtig.

De vader van Marianne Vaatstra hield tijdens de demonstratie een toespraak. Hij pleitte ervoor het huidige asielbeleid te veranderen, omdat hij dat rechtstreeks verantwoordelijk houdt voor de moord. Hij vroeg het gemeentebestuur zijn besluit tot de vestiging van een permanent azc terug te draaien.

„In ieder geval moet een referendum onder de bevolking uitgevoerd worden”, aldus Vaatstra. „Het kan niet zo zijn dat door het gemeentebestuur iets ingevoerd wordt dat maar door een kleine minderheid gedragen wordt.”

Vaatstra kondigde tijdens zijn toespraak ook de oprichting van een anoniem meldpunt aan, waar mensen zich kunnen melden die overlast van asielzoekers ondervinden. Ook is er een noordelijk platform in oprichting tegen de komst van nieuwe asielzoekerscentra in het noorden.

De organisatie ”Comité AZC Nee” bood aan het begin van de avond een petitie aan burgemeester Visser aan. Ook werd de oprichting van een nieuwe politieke partij aangekondigd, de partij van een veilige en zorgzame samenleving 2000.

Visser en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) houden in een gezamenlijke verklaring een groep jongeren van buiten de gemeente verantwoordelijk voor de verstoring van de bijeenkomst. Zij betreuren het dat door de ordeverstoring een goede gedachtewisseling onmogelijk is gemaakt, vooral omdat de bijeenkomst in een rustige sfeer was begonnen.

Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland en Nieuwkruisland voerde vanmorgen overleg over de rel. Ook de politie beraadt zich.