Binnenland 8 maart 1999

Advocaat meent dat kinderpornonetwerk niet lucratief werkte

„'Zandvoort' niet commercieel”

Door S. Kuypers (ANP)
HAARLEM – Uit onderzoek naar de Zandvoortse kinderpornozaak is er tot dusver geen sprake van winstgevende handel, ondanks de grote hoeveelheden schokkend materiaal die zijn aangetroffen.

Dat is de overtuiging van advocaat mr. L. Heukels, die de familie van de vroegere partner van G. Ulrich vertegenwoordigt. Ulrich was de vermoedelijke spil van het kinderpornonetwerk. Hij is inmiddels overleden. De raadsman benadrukt dat het nieuwe gegeven de kinderpornozaak niet minder verwerpelijk maakt.

De Zandvoortse kinderpornozaak veroorzaakte afgelopen zomer wereldwijd een golf van verontwaardiging. Een enorm kinderpornonetwerk was opgerold, met zeer schokkende beelden van zeer jonge kinderen en zelfs baby's.

Zeer terughoudend
Tot nu toe is het beeld geschetst dat het Zandvoortse netwerk een grote organisatie was die internationaal handelde in kinderporno. Heukels gelooft niet dat die handel lucratief is geweest. De advocaat baseert zijn conclusie op contacten die hij tot nu toe met de politie heeft gehad over het verloop van het onderzoek en op informatie waarover hij zelf beschikt. Politie en justitie zelf zijn vooralsnog zeer terughoudend geweest met het naar buiten brengen van informatie over het onderzoek. De onderzoeksinstanties willen ook nu nog niet ingaan op hun bevindingen.

De flat in Zandvoort waarin de kinderporno werd gevonden, was eigendom van de in mei 1997 overleden partner van Ulrich. In zijn testament stond dat Ulrich zo lang hij zou leven, van al zijn bezittingen gebruik mocht maken. Omdat de verdachte uit Zandvoort zelf ook is overleden, is Heukels zijdelings bij de zaak betrokken. Dat komt omdat de bewuste woning waar de kinderporno is gevonden, nu eigendom is van de familie die hij vertegenwoordigt.

De politie is in de zomer van vorig jaar op het spoor van de kinderporno gekomen door familieleden van Ulrich. Zij meldden toen dat hij in Italië was overleden, dan wel gewond was geraakt. Een week later werd zijn dood bevestigd door de Italiaanse autoriteiten.

Ulrich zou in Italië door de Belg R. van der P., zijn latere vriend, zijn vermoord. Die zit voor die aanklacht nu nog steeds vast in Italië. Van der P. beweert Ulrich in juni tijdens een schietoefening op vakantie in de buurt van de Italiaanse stad Pisa per ongeluk te hebben doodgeschoten. De Italiaanse politie hecht aan die verklaring geen geloof.

Kleine vergoeding
Heukels: „Toen ik met de familie van mijn cliënt de spullen uit de flat heb gehaald, troffen we nog ongeveer zeven brieven aan afkomstig uit de hele wereld. Hierin werd verzocht om gecodeerde cd's. In de enveloppen heeft geld gezeten, bijvoorbeeld 50 dollar. De bedoeling was dat de cd's werden opgestuurd en dat de brief en het adres werd vernietigd. Het geld lijkt me een kleine vergoeding in de onkosten te zijn geweest.”

Het beperkte aantal van dit soort brieven dat hij met de familie aantrof en het in zijn ogen lage bedrag dat voor de cd's moest worden betaald, onderstreept volgens de advocaat dat Ulrich en Van der P. niet uit winstbejag materiaal naar anderen verstuurden. „Als je ziet wat de twee mensen allemaal aan computer- en andere apparatuur hadden staan, dan zijn dergelijke bedragen slechts een tegemoetkoming in de kosten geweest. Het was gewoon gestoord gedrag wat hen dreef”, meent Heukels.

Hij weet als vertegenwoordiger van de familie van de vroegere en inmiddels overleden partner van Ulrich (een accountant), dat Ulrich financieel goed is achtergelaten. „Voor het geld hoefde Ulrich dus ook niet in kinderporno te handelen.”

Uitbundige levensstijl
Het nagelaten vermogen verklaart volgens hem dan ook de uitbundige levensstijl die Ulrich er samen met zijn nieuwe vriend Van der P. op nahield. „Er werd in één jaar tijd 600.000 gulden opgenomen en er zijn geen storingen teruggedaan.”

De advocaat beschikt over de bankgegevens van de rekeningen van zijn overleden cliënt waarover Ulrich beschikte. Daaruit blijkt volgens hem niet dat er na de dood van zijn cliënt onverklaarbare bedragen op de rekeningen zijn gekomen. Heukels: „Dat is ook niet logisch, omdat uit de vondst van die enveloppen is gebleken dat voor het materiaal dat is verstuurd, contant werd betaald. En dat waren kleine bedragen.”

Politie en justitie onderzoeken nu nog de rol van de Belg Van der P. in de Zandvoortse zaak. De opsporingsinstanties hebben om zijn uitlevering gevraagd. Maar dat kan nog jaren duren, omdat de Belg zich eerst in Italië moet verantwoorden voor de moord op Ulrich. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op personen die kinderpornomateriaal van de twee betrokkenen kregen toegezonden en op de slachtoffers die op de gevonden gegevensdragers staan.

Heukels: „Ik denk dat politie en justitie het niet erg vinden dat Van der P. nog lang in Italië vastzit. Nu kunnen ze alle tijd voor het onderzoek nemen.”