Binnenland24 oktober 2001

Omroep rectificeert documentaire

Excuses NCRV
voor ds. Broere

Van onze binnenlandredactie
HILVERSUM – De NCRV heeft de omstreden documentaire ”Verborgen Moeders” gerectificeerd. In het blad NCRV-gids dat vandaag verschijnt, biedt de omroep ds. G. Broere en zijn gezin zijn verontschuldigingen aan.

In ”Verborgen Moeders” vertelde een dochter van ds. Broere, Jacqueline (42), dat zij langdurig door haar vader zou zijn misbruikt. Dat zou twee keer tot een zwangerschap hebben geleid, die beide keren door middel van een illegale abortusingreep werd afgebroken. Verder zou de predikant wegens wangedrag geschorst zijn geweest. Ds. Broere, die met emeritaat is, was 27 jaar predikant van de hervormde gemeente van 't Harde. Daarvoor stond hij in Dinteloord.

In de vandaag gepubliceerde verklaring in het omroepblad stelt de NCRV dat zij de beschuldigingen van incest en abortus niet kan bewijzen en ook niet aannemelijk kan maken. Bovendien is een aantal feiten in de uitzending onjuist gebleken.

Hoewel dat niet de bedoeling was, kon volgens de NCRV uit de uitzending worden opgemaakt dat het om ds. Broere moest gaan. Daardoor „werd de eer en goede naam van dominee Broere en zijn gezin ernstig beschadigd.”

Blij
De 69-jarige ds. Broere zegt blij te zijn met de rectificatie. Veel meer wil hij niet kwijt omdat met de NCRV is afgesproken geen verdere mededelingen aan de pers te zullen doen. De zaak heeft naar zijn zeggen veel van hem en zijn gezin gevergd. De predikant ondergaat momenteel een behandeling vanwege een ernstige ziekte.

Ds. Broere had een rechtszaak tegen de omroep aangespannen om zijn blazoen te zuiveren. Die procedure zal nu worden ingetrokken. De NCRV wil niet ingaan op de vraag of zij de door de predikant gemaakte kosten zal vergoeden.

Een van de grieven van de predikant was dat documentairemaker Thom Verheul geen wederhoor had willen toepassen. Hij bleef dat weigeren, ook nadat de familie Broere hem had gewezen op het leugenachtige verleden van Jacqueline.

Aan de uitzending, die medio 2000 werd uitgezonden, was een jaar gewerkt. Jacqueline had bedongen dat zij, haar familie en de omgeving anoniem moesten blijven. Toch bleken diverse beelden zeer herkenbaar.

Een woordvoerder van de NCRV zegt dat tijdens het gerechtelijk vooronderzoek „zaken anders bleken te liggen dan wij dachten.” Dat gaf de doorslag om het boetekleed aan te trekken. „Dat is niet prettig, temeer omdat de intentie van de documentaire een heel andere was dan mensen te beschadigen.”

De uitzending leidde in brede kring tot grote beroering. In de media werd de NCRV zwaar onder vuur genomen. Het verweer van de omroep was dat het in de uitzending ging „om het tonen van de pijn van de herinneringen aan misbruik, zwangerschap en het verliezen van moederschap zonder daarvoor erkenning te kunnen krijgen.”

Al vrij snel na de uitzending bleken diverse beweringen van Jacqueline aantoonbaar onjuist te zijn. Zo ontkende de kerkenraad van de hervormde gemeente van 't Harde dat er sprake zou zijn geweest van een schorsing. Ook bleek dat de domineesdochter anderen al eens ten onrechte van incest had beschuldigd.

De advocaat van ds. Broere, mr. W. J. E. Hendriks, zegt dat de stap van de NCRV het mogelijk maakt „dit deel van het boek” te sluiten. „Dat is voor alle partijen het beste.” Wel zal het proces tegen Jacqueline worden voortgezet. „Zij is nog niet zo ver als de NCRV. Hopelijk komt zij tot hetzelfde inzicht.”

Strafklacht
Er loopt nu nog een strafklacht tegen de NCRV naar aanleiding van een andere aflevering van ”Verborgen Moeders”. Daarin kwam een vrouw aan het woord die zei dat ze als kind jarenlang ritueel was misbruikt. Haar kinderen zouden zijn geofferd of doorverkocht.

In deze zaak heeft de NCRV niet gerectificeerd. Volgens een woordvoerder van de omroep is deze zaak „van een heel andere orde” omdat er nog een justitieel onderzoek loopt. Daarvan wordt de uitkomst eerst afgewacht. Het openbaar ministerie zal dezer dagen bekendmaken of ze in deze zaak vervolging zal instellen.

Een woordvoerder van de desbetreffende familie vindt het kwalijk dat de omroep in deze zaak geen excuses wil aanbieden. „Het is eigenlijk maar een halve rectificatie.” Hij kondigt aan dat ook zijn familie de NCRV voor de rechter zal slepen in het geval justitie niet tot vervolging overgaat.