Binnenland24 april 2001

Spong dient
strafklacht in
tegen deken

AMSTERDAM – Advocaat G. Spong dient een strafklacht in tegen de deken van de Orde van Advocaten, M. Guensberg. Volgens Spong heeft de deken zich „beledigend en smadend” over hem uitgelaten in een vraaggesprek dat het dagblad Trouw op 14 april publiceerde.

Spong stapt tevens naar de Raad van Discipline om zich te beklagen over het publieke optreden van de deken. De raadsman wordt in zijn klachten gesteund door A. Moszkowicz en diens vader M. Moszkowicz sr., beiden vakgenoten van Spong.

Guensberg spreekt in bedoeld artikel zijn zorg en afkeer uit over het optreden van sommige zogeheten topadvocaten. Volgens hem zorgen zij, onder meer door veelvuldige optredens in de media, voor een scheef beeld van de advocatuur. „Een advocaat dient wijs en betrouwbaar te zijn, rust uit te stralen”, aldus Guensberg in het interview.

De deken noemt Spong als enige voorbeeld van een 'topadvocaat' die zichzelf voortdurend in de schijnwerpers plaatst. Guensberg in Trouw: „Ik heb geen schroom hem ten tonele te voeren, omdat Spong zelf zegt dat hij het geweldig vindt, al die aandacht.”

De strafpleiter, die al enige jaren achtereen door vakbroeders is gekozen als de beste in zijn vak, hekelt het feit dat de deken hem gebrek aan „wijsheid en betrouwbaarheid” toedicht. „Maar eigenlijk is het nog veel erger dat er in het artikel een relatie wordt gelegd tussen ons optreden en het witwassen van gelden”, aldus Spong. Daarmee doelt hij op passages in het artikel waarin Guensberg het probleem aanroert van advocaten die zich met crimineel geld laten betalen.