Binnenland29 maart 2001

Advocaat „onbetrouwbaar gebleken”

Deken wil dat Robert
Moszkowicz ophoudt

Van onze binnenlandredactie
AMSTERDAM – De Utrechtse deken B. ten Doesschate wil dat Robert Moszkowicz niet langer zijn beroep als advocaat uitoefent. Volgens de deken moet de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor advocaten, Moszkowicz van het tableau schrappen, onder meer wegens gebleken onbetrouwbaarheid en wantoestanden op zijn kantoor.

Dat betoogde hij gisteren voor de Raad van Discipline in Amsterdam, die zich over de klachten tegen Moszkowicz buigt.

Moszkowicz heeft de afgelopen jaren cliënten te hoge bedragen in rekening gebracht, aldus de deken, hij heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding en op zijn kantoor in Nieuwegein was sprake van ernstige wantoestanden.

De advocaat werpt alle aantijgingen verre van zich. Het gaat volgens hem om „stemmingmakerij, leugens, verzinsels en gore insinuaties” die vooral worden ingegeven door rancune.

De zaak kwam aan het rollen nadat medewerkers eind 1999 naar deken Ten Doesschate stapten om hun nood te klagen. Volgens Ten Doesschate waren zij eerder bezorgd over hun baas dan dat zij hem een hak wilden zetten. De toestanden op het kantoor en de praktijkvoering van Moszkowicz waren echter dusdanig dat er iets moest gebeuren. Ook cliënten dienden klachten tegen de advocaat in.

Volgens Ten Doesschate ontbreekt het Moszkowicz aan betrouwbaarheid en respect voor anderen. Hij wees op het feit dat hij nog een aantal klacht- en bemiddelingszaken met betrekking tot Moszkowicz in de kast heeft staan. „Voor Moszkowicz is in de balie geen plaats meer.”

Moszkowicz zelf probeerde gisteren in een betoog van ruim vier uur de beschuldigingen te pareren. Volgens hem is er niets aan de hand geweest, met uitzondering van enkele maanden in de tweede helft van 1999. In het gezin van Moszkowicz overleed toen een baby en kon hij nauwelijks werken. Zijn kantoor kwam hierdoor onder grote druk te staan.

Verslaving
Robert Moszkowicz, verstoten telg uit de befaamde advocatenfamilie, was ooit de jongste advocaat van Nederland. Eind jaren tachtig raakte hij door verslaving aan harddrugs en het overlijden van een kind aan lager wal en kon hij zijn vak niet langer uitoefenen. Hij verbleef zelfs enige tijd in de gevangenis. In 1995 pakte hij met succes de draad weer op. Zijn vader, de beroemde Max Moszkowicz uit Maastricht, wil helemaal niets meer met hem te maken hebben.

Ook na zijn terugkeer als raadsman doken weer geruchten op over drugsgebruik van Robert Moszkowicz. Gisteren bleek dat hij op aandringen van Ten Doesschate enkele weken urinetests heeft laten doen om deze geruchten de kop in te drukken. Dat is maar ten dele gelukt, want volgens Ten Doesschate heeft Moszkowicz zich niet helemaal aan de procedure gehouden.

„Ik ben niet kapot te krijgen”, zo hield Moszkowicz de raad voor. De raad doet op 6 mei uitspraak. Schrappen van het tableau is de zwaarste sanctie die het tuchtcollege kan opleggen.